Poslednji element u lancu sigurnosti je obezbeđenje od opasnosti koje uzrokuje kretanje elektromotora, pneumatskih i hidrauličnih cilindara.

U zavisnosti od aplikacije potrebno je pronaći odgovarajući način da se zaustavi njihovo kretanje bez daljeg ugrožavanja bezbednosti radnika. IEC/EN 60204-1 definiše različite kategorije zaustavljanja:

Stop kategorija 0

Opis: Aktuatoru je ukinuto napajanje i motor treba da se sam zaustavi. Međutim, zbog mogućeg različitog opterećenja, ne postoji pouzdana kontrola vremena zaustavljanja. Da bi se ubrzalo zaustavljanje koriste se kočnice ili drugi dodatni načini kočenja.

Primena: Sve aplikacije gde različito vreme zaustavljanja ne dovodi do opasnih situacija.

Stop kategorija 1

Opis: Aktuatori kontrolišu zaustavljanje i tek kada se motor potpuno zaustavi aktuatorima se ukida napajanje. Vreme do isključivanja napajanja kontroliše se off-delay tajmerima u sigurnosnim relejnim jedinicama ili u upravljačkoj sigurnosnoj jedinici radne mašine.

Primena: Sve aplikacije gde je potrebno kontrolisano zaustavljanje. Veća opterećenja obično zahtevaju stop kategoriju 1 jer postoji dodatni rizik od pada. Takođe, u ovu kategoriju ulaze i sve  aplikacije gde je potrebno precizno zaustavljanje, na primer otključavanje sigurnosnih vrata u zaštitnoj ogradi.

Stop kategorija 2

Opis: Aktuatori kontrolišu zaustavljanje, a njihovo napajanje se ne ukida ni kada se motor potpuno zaustavi. Pozicija motora se nadgleda kao sigurnosna funkcija i kada je u stop modu. Ako dodje do pomeranja motora, ukida mu se napajanje na bezbedan način.

Primena: Sve aplikacije gde je u tehničkom procesu potrebno pozicioniranje objekta na sigurnoj lokaciji.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)