AIRSKIN® je nastao kao odgovor na potrebe i želje proizvođača robota i robotskih ruku za sveobuhvatnom i pouzdanom zaštitom.

Austrijska firma Blue Danube Robotics se fokusirala na definisanje praktičnog i fleksibilnog rešenja za industrijsko radno okruženje koje podrazumeva stalnu radnu korelaciju ljudi i robota. AIRSKIN® su patentirane zaštitne obloge za robote, kobote i EOAT, opremljene senzorima izuzetne osetljivosti na dodir i mehanički pritisak.

Sigurnost

AIRSKIN® je projektovan po najvišim standardima bezbednosti, tako da zadovoljava zahteve standarda ISO 13849 Cat. 3 / PLe i idealan je za ISO / TS 15066 kompatibilne aplikacije.

Funkcionalnost

Roboti i griperi su potpuno pokriveni mekim AIRSKIN® jastučićima, kao i robotske ruke i površine za sečenje. U slučaju sudara robota i zaposlenog ili objekta, senzor sudara reaguje i odmah aktivira hitno zaustavljanje. Vreme reagovanja je 9 ms, što je za 40% brže nego kod standarnih senzora bezbednosti. Dodatno, mekani jastučići prigušuju efekte sile koji se mogu pojaviti dok se robot konačno ne zaustavi.

Brzo i lako postavljanje

AIRSKIN® je dizajniran tako da se vrlo brzo postavlja i lako održava. Čak i neobučeni zaposleni mogu instalirati AIRSKIN® za manje od 30 minuta. S obzirom da je AIRSKIN® povezan sa robotom kao standardni sigurnosni uređaj, nema dodatnih programskih zahteva.

Efikasnost

Pored toga što se upotrebom AIRSKIN®-a štedi vreme, takođe se smanjuju i troškovi, jer se njegovom implementacijom eliminištu sigurnosne ograde, efikasnije se koristi radna površina, a povećava se i iskorišćenost robota uz podizanje kvaliteta i produktivnosti.

AIRSKIN® obloge su prilagodljive potrebama skoro svih eminentnih proizvođača robota i robotskih aplikacija.

BlueDanubeRobotics jedini nudi i sigurnosna rešenja za hvataljke, gripere i završne komponente automatskih ruku.


Više informacija: Tipteh d.o.o., Moše Pijade 17a, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija, +381 11 8053 628, www.tipteh.rs

Aleksandar Dakić
Follow me