ActiveShuttle je autonomni transportni sistem koji automatizuje protok materijala i robe unutar fabrike. Pomoću ovog sistema možete prevoziti palete sa kutijama na veoma fleksibilan i siguran način. ActiveShuttle obezbeđuje ekonomičan i optimizovan protok materijala i robe u proizvodnom sektoru. Sa automatskim utovarom i istovarom, ručno obavljani zadaci su prošlost!

Prednosti ActiveShuttle sistema:

 • Isplativost investicije
 • Bezbedan za korišćenje u prostoru gde rade ljudi
 • Brza i jednostavna implementacija bez prilagođavanja već postojeće infrastrukture unutar fabrike
 • Bez potrebe za ručnim upravljanjem
 • Robustan i pouzdan sistem dizajniran za neprekidnu upotrebu 24 sata dnevno

AUTOMATIC PRODUCTION ASSISTENT (APAS)
APAS je robot integrisan u proizvodnu liniju, koji radi bez potrebe za zaštitnom ogradom. Zahvaljujući jedinstvenoj beskontaktnoj bezbednosnoj tehnologiji, ovaj sistem je predviđen za kolaboraciju između čoveka i robota. Proizvodni materijal se puni ručno ili automatski pomoću ActiveShuttle transportnog sistema. Kombinacijom ActiveShuttle autonomnog transportnog sistema i APAS robotskog sistema sa ostalim transportnim sistemima poput VarioFlow plus ili TS 2plus, obezbeđuje se kontinuirani protok materijala u celom proizvodnom sistemu.

Prednosti APAS robotskog sistema:

 • Dozvoljava direktnu i sigurnu kolaboraciju izmedju coveka i robota bez dodatne zaštitne opreme
 • Jednostavan za upotrebu bez neophodnog znanja programiranja
 • Efikasno radno mesto i povećana produktivnost
 • Brza integracija u već postojeće aplikacije
 • Automatsko postavljanje delova na transportnu paletu
 • Efikasan protok materijala sa transportnim sistemima
 • Automatska promena hvatača
 • Detektovanje radnih delova pomoću kamere

Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587

Aleksandar Dakić
Follow me