Potpuno keramička pumpa
Centrifugalne pumpe MPCV serije su suve, samoregulišuće i hermetički zaptivene. Vertikalne pumpe ne zahtevaju minimalan protok ili veliki statički nivo. Trofazna pumpa je sada dostupna i verziji K-MPCV-AN koja je potpuno izrađena od keramike. Pumpe MPCV serije su hemijske pumpe dizajnirane da rade sa ekstremnim medijima koji su vreli, korozivni i abrazivni kao što su amonijum nitrati sa dolomitom, gvožđe oksidom, gipsom i rastvorenom oštrom prašinom.
www.bungartz.de

Marija D.