Da li tragate za materijalom otpornim na agresivne fluide?
Prilikom kombinovanja tečnosti i materijala potrebno je proveriti hemijsku otpornost novom aplikacijom Bürkert resistApp, koju sada možete preuzeti sa njihovog sajta. Provera je brza i jednostavna: pronađite tečnost ili materijal po imenu ili hemijskoj formuli i odmah ćete dobiti rezultat. Funkcija višestruke pretrage omogućava proveru nekoliko fluida i materijala simultano i u kombinaciji. O svakom materijalu i fluidu u aplikaciji su date opšte informacije o hemijskoj otpornosti i dozvoljenim temperaturama.
www.burkert.com

Marija Dakić