Inovativno programsko rešenje CADCAM Grupe
Omogućava efikasniji dizajn i proizvodnju mehaničkih i elektronskih komponenti proizvoda, pojednostavljuje i ubrzava prenos podataka između svih relevantnijih ECAD aplikacija i različitih verzija softvera CATIA. Podržane ECAD aplikacije su Mentor Graphics Xpedition, PADS, Altium Designer i Cadence Allegro. Za prenos podataka o štampanim pločama, MECODES koristi nove industrijske standarde Intermediate Data Format (IDF) 3.0, Incremental Data Excange (IDX) 2.0 i 3.0. i EDMD.
www.mecodes.eu

Marija Dakić