No review found!

 

U prošlom broju prikazali smo dve odlične Würth-ove ploče dizajnirane za Feather ekosistem – MagIC3 FeatherWing i Sensor FeatherWing. Obe nude odlične karakteristike i jednostavnost upotrebe po razumno niskoj ceni. U našim testovima, jedinice su pokazale odlične rezultate i pokazale fleksibilnost samog formata.

Danas ćemo pogledati još dve Würth ploče koje je velikodušno obezbedio proizvođač – u različitim formama, ali obe zasnovane na njihovom Würth Würth Calypso WiFi modulu.

Sam Würth Calypso modul je zaštićena podjedinica sa kasteliranim konektorima namenjena da se koristi kao kompletan WiFi podsistem za embedovane uređaje. U srcu Würth Calypso-a leži umreženi MCU koji sadrži 802.11 NVP i ARM M4 jezgro. Dodatna kola za podešavanje vremena i RF eksterne antene se nalaze ispod šilda. Ono što ga istinski izdvaja je ProWare firmver koji kontroliše ceo TCP/IP stek i mrežno povezivanje.

Würth Calypso-ov glavni cilj je potpuno delegiranje celokupne obrade povezivanja sa glavnog MCU-a ili procesora aplikacije na sopstveni podsistem, čime se oslobađaju sistemski resursi. U poređenju sa većinom drugih opcija koje komuniciraju koristeći široke paralelne veze i zahtevaju da glavni kontroler stalno održava vezu koristeći SDK rutine, Würth Calypso koristi jednostavnu UART vezu i AT komande. Ovo je slično načinu na koji Würth senzori rukuju podacima – nudeći prethodno obrađene digitalne tokove podataka umesto sirovih vrednosti koje zahtevaju dodatne softverske proračune i konverziju.

Würth Calypso ima tri glavna režima rada – komandni režim, režim obezbeđivanja i transparentni režim. Njima se pristupa preko komandi ili se direktno u njih ulazi prilikom buta korišćenjem specifičnih pull-up konfiguracija na APP_MODE_0 i APP_MODE_1 pinovima.

Komandni režim se koristi za ručno upravljanje konekcijama iz MCU-a ili aplikacije AT Commander. Ovaj režim je idealan kada se pravi prototip sa modulom kao celinom, uspostavljaju nove veze ili se rade projekti koji zahtevaju više načina prenosa.

Režim obezbeđivanja je sličan onom kod običnog rutera. Povezivanjem na AP koji Würth Calypso kreira i odlaskom na calipso.net moguće je konfigurisati modul koristeći GUI visokog nivoa. Ovde se mogu podesiti podešavanja kao što su VLAN veze, ciljne konfiguracije i podešavanja servera. Podrazumevane vrednosti koje su postavljene ovde se čuvaju u nepromenljivoj memoriji.

Transparentni režim je jednostavan režim dizajniran za korišćenje UART-to-VLAN mosta. Uzimajući podrazumevana podešavanja konfigurisana u režimu obezbeđivanja, transparentni režim omogućava brz i jednostavan prenos podataka između serverskih i klijentskih uređaja.

U testnoj konfiguraciji koju smo kreirali, Würth Calypso šalje podatke primljene preko UART-a direktno na ciljni server, a takođe prosleđuje sve podatke koje primi nazad niz UART TX/RX par. Ovo je moguće potpuno implementirati u kodu bez SDK-a, što je pokazatelj velike fleksibilnosti u funkcionisanju samog Würth Calypso modula.

Sada – da pomenemo same ploče. Prva koju smo testirali je specijalizovana Würth Calypso ploča pune veličine sa otvorenim pristupom svakom pojedinačnom pinu modula. Uključuje potpuni JTAG interfejs za otklanjanje grešaka i sve jedinstvene Remote GPIO pinove (ovo su „dodatni“ udaljeni pinovi koji omogućavaju Würth Calypso-u da autonomno prikuplja podatke i obrađuje ih bez korišćenja resursa sa MCU-a domaćina).

Ploča je prepuna implementiranih funkcionalnosti i jednostavna je za upotrebu – posebno zahvaljujući odličnim uključenim IO opcijama. Podržava veze sa bilo kojim mikrokontrolerom koji ima standardni TX/RX par (u suštini, svaki MCU ikada napravljen). Ploča poseduje i konektor za eksternu antenu od 50 oma, što značajno proširuje korisni opseg ugrađene antene na Würth Calypso modulu. Pored toga, sa strane postoje dva 6-pinska senzorska konektora za koje postoji najava da će biti omogućena u firmveru u budućnosti.

FeatherWing verzija iste ploče nudi gotovo istu funkcionalnost i iste režime, ali u kompaktnijem formatu uz manje namenskih IO linija – u pitanju je format koji odgovara Feather ekosistemu. Ovo omogućava još bržu izradu prototipa uz manje podešavanja hardvera. Želeli bismo da je manja ploča zadržala konektor za spoljnu antenu – ali za ovu cenu i ne možemo da se žalimo.

Odlično je što obe ploče imaju isti modul – što znači da manji model zadržava svu snagu svog većeg brata. Kada radite sa low-power MCU-ovima, Würth Calypso-ovo automatsko rukovanje mrežom, sertifikatima i drugim parametrima konekcije je jedna od najprestižnijih karakteristika platforme. Omogućava stvarnoj aplikaciji da iskoristi punu procesorsku snagu umesto da se oslanja na potprograme za upravljanje komunikacijom.

Takođe jzavoleli smo opšti skup implementiranih funkcija. HTTP server? Osnovni TCP transferi? Pravite pristupnu tačku? Radite modul za pristup internetu? Data-pushing na oblak? Čini se kao da je sve što možete smisliti nekako već uključeno u standardni firmver – što olakšava njegovo korišćenje. Toliko ima toga što možete da bismo mogli danima da uranjamo u svaku malu opciju.

Jedan manji nedostatak modula je nedostatak podrške za 5 GHz. Dok je 2,4 GHz kao industrijski standard i najčešće korišćen, jer nudi veću pokrivenost u poređenju sa protokolom sa višim frekvencijama, opseg od 5 GHz je atraktivan zbog svojih većih brzina pa nam je žao što je izostavljeno njegova implementacija. Nadamo se da će se Würth Calypso II modul pojaviti u budućnosti i sa ovom opcijom.

Sve u svemu, Würth Calypso modul nudi odlične karakteristike sa integrisanim TCP/IP stekom i firmverom za rad sa svim sitnicama bežičnog povezivanja. Tokom svih naših testova, Würth Calypso nikada nije ispuštao pakete niti je imao ikakvih problema – a sav softver je radio besprekorno.

Würth takođe povremeno ubacuje značajna poboljšanja karakteristika putem kanala za ažuriranje firmvera OTA. Würth Calypso modul nudi kompletan SDK za tradicionalnije načine upotrebe.

Verujemo da je Würth napravio neverovatan mali bežični modul koji je uzdignut na nove visine zahvaljujući odličnoj softverskoj podršci, autonomiji i pametnom firmveru. Kao jeftina i moćna ulazna tačka, FeatherWing ploča proširuje svaki projekat i dodaje mu pametne WiFi opcije, dok skuplja puna razvojna ploča nudi pristup svakom pojedinačnom pinu i zaista prikazuje svaki i poslednji deo snage koji modul može da ponudi. Prilično smo impresionirani sa oba uređaja i preporučujemo ih svima koji traže robusnu, industrijsku opciju povezivanja pri izradi prototipa.

Više informacija o Würth Calypso FeatherWing-u: https://www.we-online.com/catalog/en/Würth Calypso_FEATHERWING_2

Aleksandar Dakić
Follow me