Pod motom oslonite se na nas, Camille Bauer Metrawatt AG razvija, proizvodi i na tržište elektronskih uređaja, plasira instrumente, senzore, sisteme i softver više od 70 godina. Ovi uređaji čine karakteristične parametre električne mreže i fenomene merljivim, vidljivim i prepoznatljivim pre nego što mogu imati štetan uticaj na ljude, postojenja i mašine.

image1
Bilo da se radi o instrumentima ili senzorima – bezbednosni razlozi su od suštinske važnosti u obe oblasti.Camille Bauer dopunjuje ovu činjenicu pouzdanošću, visokim kvalitetom i posebnom orijentacijom potrebama klijenata. To omogućava razvijanje mernih rešenja prilagođenih kupcu, njegovim zahtevima u skladu sa tržištem. U Švajcarskoj, Camille Bauer je lider na tržištu u oblasti uređaja za merenje i analizu parametara kvaliteta električne energije i aparat testera za testiranje instalacija.

new-power-quality-analyzer-camille-bauer-metrawatt

Švajcarska kompanija srednje veličine, koja se nalazi u Wohlenu, osnovana je kao Camille Bauer AG 1944. godine i razvila se u vodećeg proizvođača visoko kvalitetnih industrijskih instrumenata. Od 1992. godine, kompanija postaje deo nemačke Metrawatt međunarodne korporacije. U 2014., kompanija GMC-Instruments Schweiz AG kao deo Metrawatt International grupe integrisana je u deo kompanije u Wohlenu formirajući Camille Bauer Metrawatt AG. Camille Bauer prodaje svoje proizvode i usluge u Švajcarskoj pod imenom novonastalog preduzeća.Prenosivi merni uređaji i uređaji za testiranje kompanije Gossen Metrawatt takođe se prodaju u Švajcarskoj pod istim imenom. Osim toga, Camille Bauer Metrawatt ima svoju prodajnu mrežu i sarađuje sa jedanaest nacionalnih kompanija širom sveta koje su u vlasništvu korporacije i poseduje više od 50 trgovinskih partnera u 60 zemalja. Globalna mreža je tako utvrđena da obezbedi stručnu, pouzdanu i brzu reakciju na zahteve kupaca. Filozofija kompanije je: „Možete se osloniti na kompaniju u svakom trenutku i na svakom mestu.“

Glavna tržišta su Evropa – naročito Švajcarska, Nemačka i Austrija – Bliski Istok, Indija i Kina. Izvozni udeo iznosi 85 procenata. Metrawatt međunarodna grupacija poseduje četiri proizvodna pogona, jedan od njih se nalazi u Wohlenu u kantonu Aargau, gde švajcarska kompanija zapošljava skoro 100 radnika koji rade u oblasti proizvodnje, istraživanja, razvoja, marketina i međunarodne prodaje. Oblasti poslovanja kompanije su sledeći: U oblasti niskog i srednjeg napona razvijaju se visoko precizni instrumenti za praćenje parametara mreže i potrošnje koji korisnicima omogućavaju proveru usaglašenosti sa zakonskim propisima u svojim proizvodnim procesima, praćenje graničnih vrednosti i snimanje dinamičkih procesa. Takođe, ovi uređaji služe za onlajn monitoring, monitoring potrošnje energije kao i detekciju kvarova i nepravilnosti.

image2
Značajan deo poslovne oblasti rada predstavljaju senzori ugaonog pomeraja. Camille Bauer proizvodi pouzdane, patentirane senzore bilo da se radi o ventilskim pogonima, kranovima za teška opterećenja ili kontejnerskom transportu u brodskoj industriji odnosno svuda gde i najmanja promena ugaonog pomeraja može imati značajne efekte.Proizvodi se odlikuju visokom rezolucijom, velikom brzinom odziva i jednostavnošću podešavanja, puštanja u rad i dijagnostikovanja. Sa svojim specijalno dizajniranim kućištima predodređeni su za rad u eksplozivnim sredinama i sredinama u kojima vladaju teški radni uslovi.

Osnova praćenja procesa rada postrojenja zahteva pouzdanu informaciju o vrednostima i kvalitetu parametara električne mreže. Ovo se može postići programabilnim multifunkcijskim uređajima.

image3

Osnovu energetske optimizacije čine: akvizicija, analiza,praćenje i kontrola podataka o energetskoj potrošnji i relevantnim parametrima mreže. Za ovu namenu Camille Bauer je razvio uređaje za merenje, praćenje, snimanje i optimizaciju potrošnje električne energije kao i neophodan softver za tu primenu.

image4
Proizvodi SINEAX AM serije predstavljaju  grupu kompaktnih uređaja za merenje i praćenje parametara u mrežama sa složenim i promenjivim uslovima rada.

Odlikuju se kvalitetom prikaza i jednostavnošću rukovanja. Uređaji AM serije prate sve „nevidljive“ parametre mreže (napone, struje, frekvenciju, harmonike i sve oblike snage, itd.). U svrhu energetskog monitoringa i povezivanje sa procesom uređaji poseduju analogne i digitalne odnosno relejne ulaze/izlaze.

image5

Uređaji su dizajnirani za univerzalnu primenu u industrijskim postrojenjima u automatizaciji ili u distribuciji električne energije. Nominalni naponi do 690V i merenje kategorija CATIII mogu se putem ovih uređaja direktno povezati na niskonaponske sisteme.

image6
Univerzalni sistem merenja omogućava primenu uređaja u skoro svim mrežnim sistemima od monofaznog do asimetričnog trofaznog sistema sa neutralnim provodnikom.

image7
Brzo konfigurisanje AM serije se može se izvesti putem TFT dipleja ili putem Ethernet porta kod verzija sa ovakvim intefejsom bez nekog posebnog softvera.

laptop open screen white background

Čuvanje prikupljenih podataka u bazi podataka koristeći SMARTCOLLECT pretstavlja sledeći korak. U SMARTCOLLECT-u, Camille Bauer Metrawatt je razvio softverski sistem za analizu podataka i upravljanje energijom. Zadatak softvera je prikupljanje i grafički prikaz podataka i izmerenih vrednosti.

image9

Ovo je posebno interesantno i značajno za procese u kojima se želi uspostaviti kontrola opterećenja. Ovakav sistem pomaže u optimizaciji potrošnje i povećanju energetske efikasnosti. Kombinacija hardvera npr. SINEAX AM3000 i softvera SMARTCOLLECT nudi pouzdano i trajno rešenje po meri kupca.

image10
SMARTCOLLECT softver je posebno dizajniran za primenu u oblasti transporta električne energije u industriji i javnim ustanovama. Softver ima mogućnost merenja, prikazivanja i memorisanja svih relevantnih podataka o potrošnji električne energije, struje, gasa, vode ili toplote. Pogodnosti primene su sledeće:

  • Opšti pregled potrošnje energije i raspodela potrošnje na individualne potrošače.
  • Sveobuhvatna vizuelizacija sa funkcijama izveštavanja, prepoznavanja i naznačavanja slabih tačaka.
  • Optimizacija sa predlozima za poboljšanje koji se mogu proceniti na osnovu prepoznatih slabih tačaka.
  • Smanjenje troškova sa identifikacijom i realizacijom uštede na osnovu primene predloženih mera.

image11
Softver je razumljiv i fleksibilan i vrlo lako se instalira na računare sa aktuelnim Windows operativnim sistemom.Za arhiviranje podataka koristi se besplatna SQL Express baza podataka. Jasna hijerarhijska struktura uz lako prepoznatljiv meni sa integrisanim pomoćnim funkcijama omogućava lagano korišćenje i kretanje kroz grafički korisnički interfejs posle kratkog vremena upoznavanja.Pregledno urađena vizuealizacija doprinosi jednostavnosti.

image12
Modularno dizajniran softver sa licencama omogućava lako proširenje sistema sa prilagođavanjem potrebama korisnika. Primenjiva fleksibilnost i raznovrsnost upotrebe sa skladištenjem i vizuelizacijom svih energetskih podataka (npr električne energije), kao i toplotne energije ukoliko se koriste gas, para ili voda.
Komunikacija podataka preko Modbus RTU/TCP, ECL i veze preko OPC olakšava otvorenost aplikacije za uređaje svih proizvođača. Podaci se čuvaju SQL bazi podataka otvorenog tipa. Osnovna verzija softvera se može produžiti u bilo kom trenutku  a postoji i mogućnost automatskog slanja izveštaja o korišćenju energije putem e-maila periodično, naprimer jednom mesečno. Sa ovakvim komponentama koji se sastoje od mernih instrumenata i softvera kompletan sistem za upravljanje energijom je na raspolaganju.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati lokalnog distributera Camille Bauer opreme, firmu IvDam Process Control.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575 , 2402579, http://www.ivdamprocess.com/

Aleksandar Dakić
Follow me