MIKRO KONTROL kao ovlašćeni distributer OMRON-a, jednog od vodećih svetskih proizvođača opreme za industrijsku automatizaciju, pri izradi svojih rešenja i realizaciji projekata koristi najsavremenije uređaje iz njihove palete proizvoda. Zahtevi koji se postavljaju kod modernih i inovativnih proizvodnih sistema u smislu pouzdanosti, brzine, preciznosti i smanjenja troškova održavanja su u stalnom porastu. OMRON nudi rešenje u vidu linearnih motora, od pojedinačnih komponenata do kompletnih sistema. U ponudi je širok spektar XY sistema stolova i Gantry sistema  koji su adaptirani i optimizovani po potrebama korisnika. Najčešća upotreba je kod mašina za pakovanje u prehrambenoj, farmaceutskoj i papirnoj industriji.

accurax

ACCURAX LINEARNI MOTORI NOVI LINEARNI MOTORI SA OPTIMIZOVANOM EFIKASNOŠĆU
Linearni motori predstavljaju motore bez rotora. Konstrukcija je takva kao da smo uzdužno prerezali klasični motor sve do ose rotacije a potom stator i rotor postavili paralelno tako da su se predhodni oblici valjaka pretvorili u ravne ploče. Na taj način između statorske i rotorske površine umesto obrtnog momenta imamo linearnu silu. Njenim delovanjem dolazi do translatornog kretanja, odnosno vrši se mehanički rad. Dva važna dela linearnih motora su permanentni magneti i kalemovi. Ovi motori mogu da koriste superprovodne magnete, koji se hlade do niskih temperatura kako bi smanjili potrošnju energije.

accurax1

Linearni motori obezbeđuju precizno linearno kretanje i pozicioniranje i pri većim brzinama. Maksimalna brzina može biti do 10 m/s, ubrzanje do 100m/s^2 a preciznost je reda μm. Razlikujemo ih po konstrukciji jezgra motora. Izrađuju se sa gvozdenim jezgrom (iron-core) ili bez jezgra (coreless).

LINEARNI MOTORI SA GVOZDENIM JEZGROM – ACCURAX FW
Motori sa gvozdenim jezgrom se koriste zа radne cikluse sa velikim brzinama i u aplikacijama gde se zahteva veća dužina ose.

accurax5

Sa svojim karakteristikama ova porodica motora omogućava veliku preciznost i tačnost. Prednosti ovakvih motora su sledeće:

 • Visoka dinamika, precizno pozicioniranje, laka kontrola
 • Mala magnetna otpornost uz veliki magnetni fluks
 • Velika brzina sa preciznošću od 1 μm
 • Kompaktan i ravan dizajn
 • Visoka efikasnost i mala disipacija energije
 • Optimalna težina magnetnih traka
 • Opcioni digitalni Holovi senzori i konektori
 • Ugrađeni temperaturni senzori
 • Od 48 N do 760 N (2,000 N – maksimalna sila)

LINEARNI MOTORI BEZ GVOZDENOG JEZGRA – ACCURAX GW
Motori bez gvozdenog jezgra se primenjuju u aplikacijama sa visokom dinamikom i manjim dužinama ose. Kod njih ne postoje sile koje prave ,,ripl“ sile potiska i indukuju neželjene vibracije i buku (cogging-free).

accurax3

Ovu familiju motora takođe odlikuje izuzetna tačnost i sledeće prednosti:

 • Odličan odnos sile i mase motora bez gvozdenog jezgra
 • Precizno pozicioniranje uz veliku dinamičnost
 • Optimalna težina magnetnih traka
 • Opcioni digitalni Holovi senzori i konektori
 • Ugrađeni temperaturni senzori
 • Od 26,5N do 348 N (2,100 N – maksimalna sila)

PRIMENA LINEARNIH MOTORA
Ravan i kompaktan dizajn motornih komponenata je našao svoju primenu kod standardnih osa. Mala masa pokretnih delova obezbeđuje visok stepen dinamike, čak i pri malim silama. Osnovni aluminijumski profil kao napredno rešenje postavlja nove standarde u preciznosti i laganom dizajnu. Na ovaj način su područja primene linearnih motora sa svojim osama skoro neograničena.

accurax4

Ukoliko je potrebno dužina ose može biti do 6 m. Kompaktna priroda sistema i optimizovan odnos hod/dužina proizvoda osigurava da se on može koristiti u gotovo bilo kojoj aplikaciji, od brzih procesa i test sistema pa sve do aplikacija gde je potrebna merena preciznost u mikrometarskom opsegu.

SISTEMI LINEARNIH MOTORA
XY sistemi stolova
Ono što karakteriše XY sisteme je modularan koncept, smanjeno vreme izgradnje sistema, jednostavna integracija mašina kao i mala visina instalacije.

accurax2

GANTRY SISTEMI
Gantry sistem je takav sistem koji se sastoji iz dve paralelne linearne ose mehanički povezane preko jedne transverzalne ose. Kretanje po obe paralelne ose mora biti istovremeno i do iste pozicije. Za ovakve sisteme je specifično da imaju visoku krutost za visoku dinamiku, održavanje je veoma lako i kod njih je omogućeno prilagođavanje zahtevima korisnika.

accurax6


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, SRBIJA, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me