Kako u jednom dokumentu, bio on ilustracija, publikacija – elektronska ili spremna za štampu, animacija ili prezentacija namenjena korporativnom seminaru, pomešati vektorsku grafiku, fotografije i 2D CAD šeme, pitanje je koje se ponekad postavlja pred svima nama koji želimo da naš inženjerski projekat prikažemo drugima. Rešavajući ovaj problem posežemo za kompromisnim rešenjima. Ona relativno lako kombinuju vektorsku grafiku i fotografije, ali po pravilu nema načina da se bez gubitka kvaliteta koriste CAD šeme u DWG ili DXF formatu.

Gubitak kvaliteta je veoma bitna stavka prilikom kreiranja kvalitetnih dokumenata namenjenih distribuciji klijentima, jer profesionalnost u ovom segmentu direktno doprinosi imidžu kompanije. Na slici ispod je DWG fajl otvoren u jednom od najpoznatijih programa za ilustrovanje na tržištu. Samim letimičnim pogledom može se uočiti sva nepreciznost i realna neupotrebljivost ovako otvorenog dokumenta. Nepreciznost spojeva i neujednačenost debljina linija unosi toliku nepreciznost da je kotiranje besmisleno.

Isti dokument, otvoren u Canvas X 2019, na slici ispod, održava svu potrebnu strukturu originalnog fajla.

Sada je moguće, o potrebi menjati karakteristike svake od linija, grupisati delove ili smestiti ceo objekat u biblioteku objekata kako bi se kasnije koristio.

Zanimljivo je da je moguće kreirati posebne poglede na šemu, sa proizvoljnim uvećanjem izdvojenim u kružnim ili elipsoidnim oblačićima povezanih strelicom.

Canvas X 2019 je najnovija verzija programa koji je na tržištu već 31 godinu. Od 2003. je bio pod okriljem je poznate softverske kuće ACD Systems, a 2017. godine je osnovana posebna kompanija zadužena samo za razvoj ovog softvera – Canvas GFX Inc. Od Iako pokriva neke segmente poznatih softverskih rešenja koje nudi i Adobe, Corel, Quark, Autodesk,… Canvas zadržava specifičan odnos svakog i namenjen je prvenstveno izradi inžinjerskih dokumenata za distribuciju putem interneta, prezentacija i u štampanom obliku.

Canvas X 2019 je namenjen pre svega kombinovanju slika, vektoskih ilustracija, 2D CAD šema i teksta u jednom programskom okruženju. Dajući potpunu slobodu i detaljni pristup svakom od parametara ilustracija i šema možemo lako modifikovati svaki njihov deo stvarajući jedan grafički kvalitetan materijal, koji će klijentima biti informativan, estetski vredan i sa notom profesionalnog.

Canvas X 2019 se pokazao i kao sasvim korektan DTP alat. Tekst za časopis, pripremljen u njemu nije se razlikovao od onoga koji bi uradili u bilo kom drugom DTP programu uz sasvimprihvatljiv menadžment boja koji je poveren littleCMS-u. Sve standardne opcije formatiranja teksta su prisutne. Masteri strana su potpuno implementirani. Omogućene su definicije dimenzija, margina, vodjica, kao i rad sa većim brojem strana koje mogu biti samostalne ili kao u primeru sa slike u vidu dvolista.

Interesantno je da Canvas X 2019 otvara pdf dokumente kao svoj prirodni format i omogućava dalji rad na otvorenim dokumentom. Čak i dodatnu kolaboraciju u vidu označavanja elipsom, pravouganikom ili podvačenjem markerom dela dokumenta uz mogućnost ostavljanja napomena vezanih za korekciju.

Lako kreiranje dijagrama toka, uz kombinaciju sa tekstom, CAD fajlom i grafikom daje nam kroz par klikova atraktivan dokument pogodan i za distribuciju u vidu PDF fajla, ali i za štampu u štampariji ili na lokalnom štampaču u kancelariji.

Ukoliko se drugačije izaberu dimenzije prlikom otvaranja novog dokumenta, mogu se jednostavno formirati slajdovi za prezentaciju.

Ovo su samo neke od mogućnosti ovog interesantnog programa, pre svega namenjenog inžinjerima koji žele ili imaju potrebe da spoje profesionalne dokumente grafički oplemene. U narednim tekstovima predstavićemo neke od bitnih funkcija koje mogu naći primenu i u vašoj kompaniji.


Canvas GFX, Inc., 8201 Peters Road, Suite 1000, Plantation, FL 33324 USA, https://www.canvasgfx.com

Aleksandar Dakić
Follow me