Proizvodi kineske kompanije Kinco Automation. prisutni su na srpskom tržištu već nekoliko godina. Prvenstveno su se nudili HMI paneli koji su se odlikovali odličnim odnosom performanse/cena. Kinco Automation u svojoj paleti proizvoda ima sve komponente automatizacije: PLC, frekventni regulatori, step motori i drajveri, servo motori i drajveri. Mlada kompanija Kinco electronics, koja posluje na srpskom tržištu, specijalizovana je za prodaju i inženjering isključivo Kinco proizvoda.

Razvoj proizvoda kompanije Kinco Automation potpomognut je učešćem nemačkih inženjera što doprinosi ubrzanom unapređenju postojećih serija proizvoda i stvaranjem novih. Pred nama je nova serija HMI panela, tzv. Green serija. Serija nudi izvanredne performanse, sa bogatom bibliotekom komponenata, uz displej sa 16,77 miliona boja. Paneli su bazirani na ARM RISC 32-bitnim procesorima, na 792MHz. Standardno svaki model ima nekoliko serijskih portova i USB host i slave port. U sve modele je ugrađen sat realnog vremena. Opciono, kao poseban model, nude se proizvodi sa Ethernet portom, čime oznaka modela dobija sufiks E. Preporučeno napajanje je 24Vdc, mada uređaji imaju široku toleranciju napajanja od 10-28Vdc. Svi modeli su u stepenu zaštite IP65. U okviru serije nude se podvarijante i to: Standardna G (veličina ekrana od 7“-10“); Lite GL (veličina ekrana od 4,3“-15“) i Enhanced GH (veličina ekrana od 4,3“-17“). Standardna serija G ima 3 serijska porta, a u okviru jednog porta može da se bira RS232/RS485/RS422 komunikacija. Takođe ima USB host i slave port i izolovano napajanje. Unapređena serija GH ima 4 serijska porta, a u okviru jednog porta može da se bira RS232/RS485/RS422 komunikacija. Takođe ima USB host i mikro USB port i izolovano napajanje i izolovanu komunikaciju. Štampana ploča serije GH je presvučena plastičnom izolacijom. Temperaturni opseg serije GH je širi i znosi od -10˚C do +55˚C. Serija GL je ekonomski najisplativija, pri tome nudeći odlične performanse. Ima 2 serijska porta, a u okviru jednog porta može da se bira RS232/RS485/RS422 komunikacija. Takođe ima USB host i slave port.

Kao optimalan tehnički i ekonomski izbor preporučujemo panel Lite verzije od 7“ sa oznakom modela GL070. Rezolucija displeja je 800×480 piksela, uz 16,77 miliona boja. Veličina memorije je 128MB fleš memorije i 128MB DDR3 memorije. Dobar izbor je i model GL100 od 10” sa rezolucijom 1024×600 piksela.

Bliže tehničke karakteristike, korisnička uputstva i softver možete naći na Internet on-line prodavnici firme Kinco electronics na adresi www.kinco.rs, na kojoj su sve cene aktuelne. Tu možete naći i softverski alat za izradu aplikacija za HMI uređaje, koji je besplatan. Na raspolaganju je paket Kinco Dtools 3.1 koji omogućava izradu aplikacija za povezivanje HMI na većinu svetskih brendova PLC. Ovaj softver omogućava kompitabilnost projekata između Kinco serija MT4000, MT5000 i Green serije. Interesantna je i mogućnost Cloud prenosa podataka na računar ili Android mobilne telefone preko Kinco servera ili VNC veza dva HMI-a.


Više informacija: Kinco electronics, Beograd, Cerska 110, Tel.: 062/714 348, 011/4062158, info@kinco.rs, www.kinco.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)