Najbolje rešenje za Smart Factory
cTM Smart HMI može da pokrene cMT Viewer u Monitor Modu za simultano nadgledanje do 50 cMT HMI-a. Štaviše, on može da pokrene EasyLauncher koji zahteva samo nekoliko konfiguracionih koraka pre nego što se dobije korisničko iskustvo pametnih telefona. Uobičajeni scenario je: nadgledanje, eksportovanje i štampanje podataka/tabelarni pregled događaja u Excel-u, konsultovanje korisničkog uputstva u PDF čitaču, promena PLC programa u PLC softveru za programiranje i uploading/downloading PLC podataka.
Više informacija: www.weintek.com

Marija D.