Dassault Systèmes je postigao dogovor sa kompanijom Scania, liderom u svojoj oblasti, opredelivši se za 3DEXPERIENCE platformu za buduća inovativna rešenja.
Cilj saradnje je da omogući ekonomski opravdan dizajn, testiranje i validaciju kompletnoog asortimana Scania visokokvalitetnih modularnih proizvoda. Poboljšaće se realistične simulacije funkcionalnih karakteristika i procesa, poput inženjeringa, proizvodnje, servisa i prodaje. Na taj način kompanija Scania će biti podržana u obezbeđivanju visokokvalitetnih proizvoda kupcima, kroz proces razvoja proizvoda uz uštedu po pitanju troškova i resursa.
Više informacija: https://www.3ds.com/

Marija D.