Senzor za inline kolor merenja
Idealan za high-speed inline merenja, ColorCONTROL ACS7000 kolor sistem merenja ne samo da prepoznaje referentne boje poređenjem, već identifikuje tačno pojedinačne boje iz njihovih koordinata u polju boja. Sa visokom brzinom merenja, colorCONTROL ACS7000 je pogodan za aplikacije gde boje i senke moraju biti ispitane “u letu” visokom preciznošću.
www.micro-epsilon.com

Marija Dakić