Od samog početka razvoja zenon softvera, internacionalni proizvođač softvera za automatizaciju, COPA-DATA, imala je jasan fokus na ispunjavanju zahteva u energetskom sektoru. Softver kontroliše i nadgleda opremu za distribuciju energije i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Nudeći operaterima u energetskim i mrežnim postrojenjima moćan paket prilagodljivih funkcija, COPA-DATA je obezbedila alate potrebne da se zadovolje najnovije potrebe u energetskom sektoru.

Istorijski, COPA-DATA je uvek bila blisko povezana sa energetikom. Ranih 1990-tih, kompanije za snabdevanje električnom energijom bile su među prvim korisnicima zenon softvera. Od tada, energetski sektor je u periodu konstantnih promena, posebno se razvijajući u poslednjih pet godina.
Digitalizacija se nastavlja, mrežni sistemi i distribuirana oprema postaju sve češći, a i dobavljači i njihovi kupci paralelno ulažu u sve inteligentnije mreže, sada poznate pod imenom pametne mreže. Dodatno, kretanje na električni pogon zahteva više snage u trenutku kada je potrebno, a metodi skladištenja energije – idealno generisane na bazi obnovljivih izvora kao što je sunčeva energija, vetar ili snaga vode – kako bi se koristila kasnije u toku dana su sada prioritet. Ovi i slični pronalasci kreiraju potrebu za novim sistemima i tehnologijama koja može zadovoljiti konstantno promenljive potrebe.

Jedan sistem za mnogo različitih aplikacija
Sa zenon softverom, COPA-DATA nudi i svojim mušterijama i javnom energetskom i infrastrukturnom sektoru moderan sistem koji je sposoban da nađe primenu u više različitih oblasti. Ponuđeno rešenje pruža podršku za automatizaciju trafostanica, hidroelektrana i vetroparkova. Fokus je na monitoringu i optimizaciji električne mreže, međusobnom povezivanju sistema za skladištenje energije i kontroli opreme za proizvodnju i distribuciju energije iz obnovljivih izvora.

zenon se često primenjuje prilikom automatizacije trafostanica. zenon tehnologije se koriste za on-site operacije (HMI), na nivou kontrolnog centra (SCADA) i kao „gateway“. COPA-DATA takođe razvija odgovarajuće komunikacione opcije za bitne internacionalne strandarde, uključujući IEC 61850 (Edition 2), IEC 60870, IEC 61400-25, DNP 3, Modbus Energy i ICCP. Na taj način je postupak proširenja brz, a održavanje drajvera optimalno. zenonove komunikacione mogućnosti osiguravaju izvrsno povezivanje heterogene opreme i njihovu kompatibilnost za korišćenje u pametnim mrežama. Povrh svega, zenon nudi mnoge funkcije potrebne za funkcionisanje pametnih gradova. Moguće je nadgledati i kontrolisati podzemne cevovode, upravljati pijaćom i otpadnom vodom, kao i javnim transportom i njegovim napajanjem.

Najnovije zenon Energy Edition proširenje
Laka konfiguracija, testiranje i izvršavanje komandnih sekvenci
Command Sequencer je novi modul koji je integrisan u zenon i obezbeđuje laku konfiguraciju, testiranje i zadavanje komandnih sekvenci. Radeći to povećava se efikasnost operatera, a kao rezultat, snabdevanje je mnogo sigurnije. Komandne sekvence za automatizaciju su konfigurisane u editoru koji je korisniku ugodan za rad. Individualne komande u sekvencama se jednostavno slože jedna nakon druge. Operateri mogu da koriste module intuitivno bez potrebe za programerskim znanjem. Sistem može “naučiti” pojedine komandne sekvence. Moguće je i izvršiti testiranje u simulacionom okruženju i promene se mogu direktno izvesti. PLC programiranje nije neophodno. Sve ovo obezbeđuje tačnost, efikasnost i fleksibilnost.

Procesi koji se mogu pratiti u potpunosti
Process Recorder modul je takođe nov. On beleži procesne podatke u potpunosti i može ih prikazati po potrebi ili kasnije u procesu vizuelizacije. Procesi koji su već izvršeni mogu ponovo pregledati, ubrzano ili unazad korak po korak, mogu se i zaustaviti koliko god puta je to potrebno. Otkriveni nalazi koji mogu dovesti do grešaka mogu se koristiti kako bi se povećala efikasnost i kvalitet. Poboljšano praćenje kompleksnih procesa na električnoj mreži ili podstanicama pomažu operaterima na mreži da održe pouzdanost rada infrastrukture.

Brzo lociranje statusa i grešaka
zenon podržava novu opciju kombinujući podatke geoinformacionog sistema (GIS) i zenon vizuelizaciju. Sa modulima GIS editor i GIS control, korisnik može prikazati električnu mrežu koju zenon vizuelizuje na geografskim mapama. Trenutni statusi, kao što su alarmi, se sada prikazuju direktno na mapi. Korisnici mogu stoga lokalizovati određena stanja i događaje mnogo preciznije i reagovati na alarme mnogo efikasnije.

Sledeća nova mogućnost u zenonu je lociranje greške bazirano na impedansi. Korišćenjem izmerene vrednosti impedanse, moguće je lokalizovati greške na mreži sa velikom preciznošću. Zaposleni u elektrodistribuciji mogu stoga brzo i fokusirano reagovati, i tako značajno smanjiti trajanje nestanka struje.

Sveobuhvatan pregled mogućih zenon aplikacija u energetskom sektoru možete videti na COPA-DATA sajtu na
http://www.copadata.com/energy.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Više informacija: COPA-DATA GmbH, http://www.copadata.com

Aleksandar Dakić
Follow me