Najnovija OMRON-ova softverska platforma SYSMAC STUDIO, predstavlja integrisano softversko okruženje u okviru koga se izvršava konfiguracija sistema, programiranje, simulacija programa, kao i monitoring. Kontroleri koji se programiraju u ovom softveru najveću primenu nalaze u industrijama gde postoji potreba za pozicioniranjem i upravljanjem više osa, pa se samim tim zahteva visoka preciznost sistema.

Namenjen za motion, drive i vision aplikacije, ovaj alat omogućava rad sa sledećim hardverom:

 • NJ/NX kontroleri
 • NA touch panel
 • NX I/O i safety
 • G5 servoi
 • Frekventni regulatori serija MX2 i RX
 • FH i FQM vision sistemi i senzori
 • GX network komponente
 • E3 N – smart senzori
 • ZW serije measurement senzora

Rad u Sysmac Studio-u podrazumeva:

 • Konfiguraciju I/O modula i osa
 • Konfiguraciju EtherCAT modula
 • Pripremu CAM profila
 • Programiranje Logic&Motion kontrolera
 • Monitoring
 • 2D i 3D simulaciju

Softver je u skladu sa standardom IEC 61131-3 i obezbeđuje nekoliko različitih načina programiranja kontrolera – leder dijagram, STL i funkcijski blokovi. Pored toga, dostupne su motion instrukcije koje se oslanjaju na PLCopen standard.

Za razliku od ostalih softverskih alata koje OMRON nudi, u okviru SYSMAC STUDIO-a nije potrebno poznavati memorijsku mapu NJ kontrolera kako bi se kreirale promenljive i pristupilo istim. Adresiranje je simboličko i omogućen je istovremeni rad na hardverskoj konfiguraciji i dizajniranju softvera.

Simulacija i monitoring programa
U cilju eliminacije grešaka pre samog puštanja sistema u rad, omogućena je simulacija vrednosti promenljivih, kao i online izmene na samom programu. Ovaj softverski alat podržava 2D i 3D simulacije motion kontrole, na osnovu čega je programerima omogućen realan prikaz sistema koji su iskonfigurisali, kao i sekvenci u okviru istog. Radi što preciznije simulacije, u okviru SYSMAC STUDIO-a postoje instrukcije za kreiranje virtualnih eksternih signala (npr. signal sa graničnih prekidača, senzora…). Pomoću tzv. „data trace“ funkcije moguće je dobiti detaljan grafički prikaz simuliranog ponašanja napravljenog sistema u odnosu na 2D i 3D markere. Rezultati simulacije se potom čuvaju u posebnom fajlu i kao takvi služe za podrobniju analizu performansi sistema. Osim toga, dobijene rezultate je moguće importovati/eksportovati u cilju poređenja sa realnim podacima.

Sysmac Studio je moguće instalirati na sledećim operativnim sistemima:

 • Windows 7 (32-bit/64-bit verzije)
 • Windows 8/Windows 8.1 (32-bit/64-bit verzije)
 • Windows 10 (32-bit/64-bit verzije)

Inženjeri MIKRO KONTROL-a stekli su brojna iskustva u primeni ovog softvera za automatizaciju mašina u industriji pakovanja gde se zahteva izuzetno visok stepen preciznosti, što je korišćenjem Sysmac Studio-a i omogućeno.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me