• Drenažne pumpe za čistu i zaprljanu vodu renomiranog nemačkog proizvođača, kompanije HOMA Pumpenfabrik GmbH.
  • HOMA drenažne pumpe se koriste se za ispumpavanje vode iz podruma, šahtova, rezervoara; za suzbijanje poplava ili podzemnih voda u građevinskim poduhvatima, uklanjanje vode iz vodotokova ili akumulacija.
  • HOMA pumpa poseduje prekidač u vidu plovka radi zaštite od rada na suvo. Uz pomoć plovka voda se može drenirati do 2 mm.

Tehnički podaci:

  • max. protok 24.1 m3/h
  • max. napon 5.5 – 12.3 m
  • max. veličina čestice Ø 10 mm
  • jednokanalno ili višekanalno radno kolo
  • materijal kućišta motora: nerđajući čelik
  • materijal spoljašnjeg kućišta: plastika

Više informacija: Hennlich d.o.o., Senajska 1, 11433 Beograd – Senaja, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)