• FX 15- Robusni Micro-PLC
  • Jednostavno povezivanje analogne proče za proširenja
  • Kompatibilnost sa prethodnim i budućim serijama

Drvo je dobro koje se koristi svakodnevno širom sveta. Postoje mnogobrojne aplikacije različitih stepena složenosti u skladu sa zahtevima koje postavlja drvo kao materijal. Za manje aplikacije, gde korisnici zahtevaju robusne, a cenovno prihvatljivije PLC-ove, FX1S serija je pravi izbor.

FX1S – Robustan Micro-PLC
Kada je potrebno sečenje dasaka različitih debljina u jednoj aplikaciji, odlično rešenje daje kombinacija jednog FX1S PLC-a i dva invertora. Kontrolor prvog invertera je odgovoran za pozicioniranje daske tako da se omogući sečenje velike daske na manje komade, a drugi kontroler pokreće testeru popreko daske.

Metod koji se koristi za istovremeno pozicioniranje daske i testere naziva se Metod graničnog prekidača (Limit Switch Method). Da bi se obezbedila kontrola pomeraja u sistem su inkorporirana dva granična prekidača na mestima gde pokretni delovi prolaze. Na primer, za kontrolu pozicioniranja daske granični prekidači se postavljaju:

  • Na radnom stolu gde određuju dužinu na koju će daska biti sečena. (Za promenu dužine nove daske, ručno se mora izvršiti pomeranje graničnog prekidača);
  • Na mestu gde se osnovna daska ubacuje u mašinu za rezanje.

Kada se prvi granični prekidač aktivira, brzina motora se smanji. Nakon aktiviranja drugog graničnog prekidača, motor se zaustavlja, kočnica se uključuje i daska se potpuno zaustavlja. Kod preciznijih operacija moguće je dodatno smanjiti brzinu ulaganja daske i time umanjiti greške pozicioniranja drugog prekidača.

Iako ovaj metod ne postiže preciznost koja se može postići upotrebom servo motora i pripadajuće servo kontrole, korišćenje invertora i graničnih prekidača je cenovno mnogo prihvatljivije.

Analogne kartice za proširenje
U FX1S se može ugraditi A/D ili D/A kartica za proširenje i to na prednoj strani PLC-a. Korišćenjem FX1N-1DA-BD, korisnik dobija jedan analogni izlaz kojim se može kontrolisati brzina sečenja sečiva. Promenjivi sinusoidalni izlaz može se odvesti u invertor i na taj način , usklađivati brzinu sečenja sečiva sa debljinom daske koja se seče.

Alternativno, u aplikacijama gde je potreban analogni ulaz, koristi se kartica FX1N 2ADBD. Ovaj proizvod proširuje PLC sa dva analogna ulaza koji su izuzetno pogodni za prikupljanje podataka kao što su brzina ili pritisak.

GT1020 – Just Right!
Korišćenjem malog ekrana visoke rezolucije GT1020 korisnik može jasno vizuelno pratiti podatke bitne za proces upotrebom touch-screen interfejsa.  Trobojni LED ekran (zeleno-narandžasto-crveni ili belo-rozo-crveni) omogućava korisniku da lako protumači signale vezane za status mašine, pa se i na taj način povećava potencijal ovog micro-HMI-a.

Za aplikacije visokih performansi, GT10 serija ima mogućnost međusobnog povezivanja više jedinica. Na taj način se mogu povezati dva HMI-a, preko kojih se može upravljati aplikacijom sa dva mesta u sistemu.

Na kraju, konstruktori mašina mogu postaviti svoj logo na start-up ekranu GOT sistema koji bi se prikazivao pri svakom uključivanju mašne.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Follow me