e-F@ctory optimizuje ukupnu proizvodnju povezivanjem svih uređaja i opreme koji su uključeni u razvoj, proizvodnju, logistiku itd., a zatim analizira i koristi ogromnu količinu prikupljenih podataka.

Koristeći u potpunosti prednosti tehnološke mogućnosti kompanije Mitsubishi Electric koja je razvila FA uređaje, zajedno sa našom tehnologijom povezivanja koja omogućava povezivanje FA sa IT, stvaramo proizvodnju sledeće generacije koja obuhvata elemente kao što su masovno prilagođavanje, preventivno održavanje i sledljivost.

Potrebno vam je više informacija?
Kontaktirajte nas.

Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp.zo.o.)
AleksandarStankovic
M: +381 63 687 500
e-mail:aleksandar.stankovic@mpl.mee.com

Aleksandar Dakić
Follow me