U ovom vremenu kada nam je svima zdravlje najvažnije, postizanje dobrog kvaliteta vazduha deo je tog cilja. Upoznajte najnoviji uređaj kompanije Werma, namenjen nadgledanju kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima. Ovo je CO2 semafor koji nadgleda količinu koncentracije ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru i stanje prikazuje pomoću kombinacije svetlosnih kodova u boji. Na taj način, možemo izbeći pojavu visokih koncentracija CO2 u različitim zatvorenim objektima kao što su podrumski parkinzi, javne zgrade, restorani, prodavnice i slično.
S obzirom na trenutnu pandemiju koronavirusa, nalazimo se u izuzetnoj situaciji bez presedana. Trenutna situacija menja naš život u svim aspektima i svakodnevno se suočavamo sa novim izazovima. Najveći prioritet dat je zdravlju i zaštiti ljudi.

Iz tog razloga, vlade i kompanije uvek traže nove načine da zaustave globalnu pandemiju i ispune sve promenljive uslove. Werma Signaltechnik daje važan doprinos: sa novim CO2 semaforom moguće je izmeriti i učiniti vidljivom trenutnu koncentraciju ugljen-dioksida (CO2) u ambijentalnom vazduhu. Tri boje semafora jasno ukazuju na to da li je potrebna ventilacija ili ne.

U svim kancelarijama i salama za sastanke, restoranima, prodavnicama, pozorištima, medicinskim ordinacijama, univerzitetima, sportskim studijima i svim drugim javnim zgradama izbegava se visoka koncentracija CO2 i aerosola u vazduhu i rizik od prenosa COVID19 se time smanjuje.

Zeleno svetlo ukazuje: Sve je u redu!
Povećanje koncentracije CO2 u životnoj sredini može biti povezano sa povećanjem koncentracije bakterija, kao i sa povećanjem stope infekcije i odsustva. Da bi se ljudi koji duže vreme borave u zatvorenim sobama održivo zaštitili od infekcija Covid-19 i drugih zaraznih bolesti, neophodno je redovno provetravanje. U skladu sa time preporučuje se ventilacija koja počinje kada je koncentracija u vazduhu 1.000 ppm (ppm = delovi na milion, tj. delova zapremine na milion).

Novi semafor Werma CO2 kontinuirano meri trenutnu koncentraciju ugljen-dioksida u vazduhu i tačno pokazuje da li je i kada vreme za sledeću prinudnu ventilaciju.

Ovo je predstavljeno na jedinstven, jasan i razumljiv način uz pomoć tri najčešće semaforske boje:
ako je koncentracija CO2 manja od 1.000 ppm, uključuje se zeleno svetlo što ukazuje na to da je ambijentalni vazduh u redu;
ako koncentracija CO2 prelazi vrednost od 1.000 ppm, semafor postaje žut i pokazuje da se preporučuje ventilacija;
crveni signal pokazuje da je potrebna prisilna ventilacija, jer je koncentracija CO2 veća od 2.000 ppm;
ako je prekoračena granična vrednost od 3.000 ppm, trepćuće crveno svetlo ukazuje na krajnju hitnost postupkaventilacije.

Evo šta može Wermin semafor sa CO2
Werma rešenje za merenje koncentracije CO2 u ambijentalnom vazduhu sastoji se od trostepenog signalnog tornja, spremnog za upotrebu i jednostavnog za instaliranje zahvaljujući funkciji plug & play.

Jednostavno priključite isporučeno napajanje, sačekajte da se završi automatska kalibracija i semafor je spreman za upotrebu. Trenutna koncentracija CO2 u ambijentalnom vazduhu meri se odmah i predstavlja jednom od tri boje semafora.

Semafor je jedinstven, intuitivan i ne zahteva nikakva objašnjenja. Signali su jasno vidljivi sa svih strana zahvaljujući emisiji svetlosti od 360 °, a izuzetno svetle LED diode osiguravaju jasnu vidljivost, čak i pri direktnoj sunčevoj svetlosti i svetlom okruženju.

U idealnom slučaju, semafor za CO2 treba postaviti u sredinu sobe, ne preblizu prozora i ne više od 2 metra iznad poda. Budući da se ugljen-dioksid ravnomerno raspoređuje u sobi, za većinu prostorija dovoljan je jedan semafor. U velikim konferencijskim salama ili teretanama preporučuju se dva semafora.

Visok kvalitet vazduha – važniji nego ikad
Zahvaljujući Werma CO2 semaforu moguće je dugoročno poboljšati kvalitet vazduha u zatvorenom, jer obavezna, ujednačena i pouzdana ventilacija sprečava visoku koncentraciju ugljen-dioksida i aerosola u zatvorenim sredinama. Dobijate ne samo čistiji vazduh, već i produktivniji i bolje radno okruženje. „Zadovoljni smo što CO2 semafor ne predstavlja kratkoročnu investiciju za javne zgrade, kancelarije i univerzitete“, kaže Manuel Schutzach iz tehničkog odeljenja Werme. „Budući da nizak sadržaj CO2 u ambijentalnom vazduhu ne služi samo za zaštitu od infekcija, već i za poboljšanje koncentracije i performansi svih koji su prisutni“.

Primena CO2 semafora
Peter Eichmuller, Generalni direktor Communicall GmbH kaže: „Sa semaforom WERMA CO2 možemo vrlo lako i precizno pratiti kvalitet vazduha u svojim kancelarijama i prostorijama za sastanke. Naročito je u kancelarijama otvorenog tipa važno provetriti kvalitet vazduha na vreme. To za nas signalizira CO2 semafor, koji je vrlo vidljiv. CO2 semafor u svako doba može da se postavi na drugo mesto, tako da se, na primer, može koristiti i u konferencijskoj sali tokom dugih sastanaka. Savršen dodatak pročistačima vazduha koje već koristimo nekoliko meseci. Maksimalno zaštita naših zaposlenih.“

Šta dobijate?
Pomoću ovog semafora može se izmeriti i jasno prikazati trenutna koncentracija ugljen-dioksida u okolnom vazduhu pomoću tri boje semafora;
Sistem prikazuje svoju koncentraciju u ambijentalnom vazduhu prema pragovima CO2: zelena (ambijentalni vazduh u redu), žuta (preporučuje se ventilacija), crvena (potrebna ventilacija), crvena lampica treperi (hitno je potrebna ventilacija);
Eliminišite visoke koncentracije ugljen-dioksida i aerosola u zatvorenim prostorima na osnovu pouzdanog svetlosnog – signalnog podsetnika za redovnu intenzivnu ventilaciju;
Osigurajte higijenski ambijent prilagođen produktivnosti i vremenu;
Povećana sigurnost za zaposlene i kupce.

Tipične aplikacije
Semafor za CO2 idealan je za sve unutrašnje prostore u kojima ljudi redovno provode duge vremenske periode, poput javnih zgrada, restorana, prodavnica, lekarskih ordinacija, univerziteta, škola i kancelarija otvorenog plana.

Prvo pokretanje
Zahvaljujući plug & play tehnologiji, semafor za CO2 se može brzo i jednostavno postaviti i odmah je spreman za upotrebu. Napajanje se isporučuje pomoću mrežnog adaptera (230V).

Karakteristike
Pruža jasne povratne informacije o koncentraciji CO2
Semafor svetli zeleno (<= 1.000 ppm )
Semafor svetli žutom bojom (> 1.000 – 2..000 ppm)
Semafor svetli crveno (> 2.000 ppm)
Semafor trepće crveno (> 3.000 ppm)

Pitanja & odgovori

1. Kako treba postaviti semafor za CO2?
Plug & Play – Semafor za CO2 je spreman za upotrebu i može se povezati na konvencionalnu utičnicu od 230 V pomoću isporučene jedinice za napajanje.

Nakon tro-minutne faze zagrevanja (zeleni LED svetlosni element treperi), CO2 semafor je spreman za rad i merenje, zeleni LED svetlosni element prebacuje se na neprekidno zeleno svetlo.

2. Koliko kvadratnih metara pokriva semafor?
Kako se CO2 prilično homogeno širi po sobi, jedan CO2 semafor je generalno dovoljan za prostorije poput školske učionice. Za sobe velike kao sportska sala treba postaviti dva do četiri semafora za CO2. Sledeći parametar je takođe raspored prostorija, tako da se ne može dati generalna izjava o broju CO2 semafora koji će se koristiti.

3. Šta je uključeno u isporuku?
Gotovo montirani signalni toranj (zeleni / žuti / crveni) sa CO2 senzorskim elementom, kao i materijal za montažu (postolje za ugradnju u sto) i napajanje sa dužinom kabla od 1,5 m za konvencionalnu utičnicu od 230 V.

4. Može li uređaj ostati uključen 24 sata u neprekidnom radu ili se može ponovo uključiti svaki put kada se soba koristi?
Semafor za CO2 pogodan je za obe primene. Ako je uključen samo kada se soba koristi, može se pretpostaviti duži radni vek.
Pa ipak, CO2 semafor se takođe može isključiti iz napajanja po potrebi (npr. Uveče). Faza zagrevanja (3 minuta, zeleni LED lampica treperi) započinje kada se sistem ponovo pusti u rad i napajanje se obnovi.

5. Na koju stranu i na kojoj visini mora biti postavljen CO2 semafor?
Semafor za CO2 ne sme biti postavljen više od 2 m iznad poda i ne sme biti neposredno pored prozora. Štaviše, semafor za CO2 ne bi trebalo da bude izložen direktnom promaji vazduha.

6. Zašto elementi za osvetljenje ne rade ili se ne pale?
Razlozi za ovo mogu biti …
Element senzora za CO2 je u režimu kalibracije (položaj prekidača postavljeno je na „CAL“) i kalibracija je završena.
Prekidač, međutim, nije vraćen na „USE“.
Uređaj se ne napaja naponom (proverite mrežni utikač i utičnicu utikača CO2 semafora).
Komunikacija sa senzorom nije uspela, uređaj je oštećen.

7. Da li se CO2 semafor ili CO2 senzor moraju kalibrisati ručno i ako jesu, koliko često?
Semafor za CO2 ne mora da se kalibriše ručno, element senzora za CO2 automatski se kalibriše svakih 24 sata (položaj prekidača je postavljen na „USE“). Ovo se zasniva na pretpostavci da se unutrašnji vazduh dovoljno prozračuje jednom u 24 sata da je koncentracija CO2 u vazduhu u sobi pala ispod 400 ppm (~ vrednost spoljnog vazduha). Najniža izmerena vrednost koristi se za kalibraciju.

Ručna kalibracija se može koristiti ako semafor pokazuje nejasne rezultate.

8. Šta uraditi ako CO2 semafor pokazuje nejasne rezultate?
Izvršite ručnu kalibraciju u vrlo dobro provetrenoj prostoriji.

9. Šta znači ako se CO2 semafor nalazi u dugom svetlu (crveno žuto zelena)?
Semafor za CO2 je u režimu ručne kalibracije (položaj prekidača je podešen na „CAL“).

Napomena: Pre i tokom kalibracije semafor za CO2 mora biti u vrlo dobro provetrenoj prostoriji (400 ppm = vrednost spoljnog vazduha).

10. Kako se može izvršiti ručna kalibracija?
Semafor za CO2 treba postaviti u vrlo dobro provetrenu prostoriju na 30-60 minuta (400 ppm ~ vrednost spoljašnjeg vazduha).
Isključite CO2 semafor sa napajanja.
Uklonite element senzora za CO2 (crni element) (nisu potrebni alati).
Podesite položaj prekidača u elementu senzora za CO2 na „CAL“ (pogledajte oznake na ploči „CAL“ i „USE“).
Vratite element senzora za CO2 nazad na priključni element (obratite pažnju na bele oznake za montiranje) i ponovo ga priključite na napajanje.
Nakon faze zagrevanja (trepćuće zeleno) sledi kalibracija (tekuće svetlo). Kada se kalibracija završi, svi LED elementi osvetljenja se isključuju.

11. Kako se može izvršiti automatska kalibracija?
Semafor za CO2 isporučuje se u režimu „automatske kalibracije“.
Isključite CO2 semafor sa napajanja.
Uklonite element senzora za CO2 (crni element) (nisu potrebni alati).
Podesite položaj prekidača u elementu senzora za CO2 na „USE“ (pogledajte oznake na ploči „CAL“ i „USE“).
Vratite element senzora za CO2 nazad na priključni element (obratite pažnju na bele oznake za montiranje) i ponovo ga priključite na napajanje.
Ponovo je moguć normalan rad i semafor CO2 meri koncentraciju CO2 u sobi.

12. Koliko često se meri koncentracija CO2 u vazduhu u prostoriji?
Koncentracija CO2 se meri svake 4 sekunde.

13. Može li semafor za CO2 takođe biti fiksiran na zid?
Da, semafor za CO2 takođe može da se postavi na zid pomoću montažnog nosača – broj artikla 975.883.41.

14. Koja se metoda merenja koristi?
Ugrađeni CO2 senzor koristi optički metod merenja sa infracrvenom svetlošću.

15. Zašto treba kalibrisati CO2 senzor?
Infracrveni izvor svetlosti stari tokom rada, a to starenje se nadoknađuje kalibracijom senzora.

16. Šta treba učiniti ako se tokom kalibracije prekine napajanje?
U tom slučaju ponovo povežite napajanje i ponovo pokrenite kalibraciju.

17. Šta treba učiniti ako se semafor sa CO2 više puta resetuje pri kontaktu?
Proverite mrežni utikač i utikač / utičnicu na semaforu sa CO2.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)