Udaljeni pristup HMI uređaju
Weintek EasyAccess 2.0 omogućava korisnicima da se veoma lako povežu na svoj udaljeni HMI uređaj preko Interneta. Na ovaj način može se vršiti i brza dijagnostika na mašini ili pogonu bez odlaska na samu lokaciju.

Bezbednost
EasyAccess 2.0 aplikacija koristi bezbedan komunikacioni mehanizam, 128-bitnu SSL enkripciju, koja se standardno koristi u on-line banking aplikacijama. Ovaj mehanizam zaštiti vaše podatke i pruža pouzdanost u prenosu podataka.

Povezivanje
Prilikom povezivanja na HMI uređaj EasyAccess 2.0 aplikacija kreira VPN tunel preko Weintek-ovog servera i za pristup vašem HMI uređaju možete koristiti bilo koji VNC Viewer softver (pri čemu na HMI uređaju mora biti aktiviran VNC Server) kada su u pitanju iE i XE serije operatorskih touch panela. Za pristup HMI uređajima cMT serije koristi se cMT Viewer softver koji je besplatan i za Android i iOS uređaje može se preuzeti sa PlayStore-a odnoso AppStore-a. cMT Viewer za Windows dolazi sa instalacijom EasyBuilder Pro.

Alarm notifikacije
Za svaki definisani alarm na HMI uređaju može se aktivirati funkcija Push notifikacije koja po nastanku alarma šalje notifikaciju na mobilni uređaj i tako obaveštava korisnika u realnom vremenu o statusu alarma.

Pass-Through funkcija za vezu sa udaljenim PLC-om
Kombinujući EasyAccess 2.0 i Pass-Through funkciju možete pristupiti i programirati udaljeni PLC koji je povezan sa HMI uređajem na kome je aktiviran EasyAccess 2.0.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar Dakić
Follow me