Nova verzija Firmware-a za ETHERNET CLICK PLC (v2.30) pruža nove mogućnosti svim CLICK CPU modelima sa Ethernet portom. U nove mogućnosti podržane na CLICK Ethernet PLC kontrolerima sa DC ulazima uključeno je:

  • Podrška za brze brojače do 100kHz sa mogućnostima brojanja u kvadraturi i kvadraturi sa signalom reseta (za inkrementalne enkodere), Pulse/Direction, Up, Down, Up/Down;
  • Merenje intervala proteklog između dva aktiviranja istog ulaza ili aktiviranja dva ulaza;
  • Merenje trajanja signala (u uključenom ili isključenom stanju);
  • Merenje frekvencije (Hz/RPM)

Može se definisati tabela preseta u režimu brojača – za uključenje brzih izlaza na procesoru (Y1-Y6) ili izvršenje potprograma.

Broj ulaza i brojača dostupnih po CLICK Ethernet PLC serijama je:

  • CLICK Ethernet Basic: 4 brza ulaza i 4 nezavisna brojača (ili 2 brojača u kvadraturi);
  • CLICK Ethernet Standard: 8 brzih ulaza i 6 nezavisnih brojača (ili 3 brojača u kvadraturi);
  • CLICK Ethernet Analog: 4 brza ulaza i 4 nezavisna brojača (ili 2 brojača u kvadraturi);

Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar Dakić
Follow me