Železničke šine su izložene stalnom naporu, posebno kod modernih vozova većih brzina. Zbog toga moraju biti pažljivo proveravane. Mobilni ROHMANN WPG D340 inspekcijski sistem izrađen je od ulta-lakih karbonskih vlakana i njime rukuje jedna osoba. Veći broj senzora, svaki zaštićen keramičkim kućištem, pažljivo proverava karakteristike ivica šine. Informacije se obrađuju u priručnom industrijskom PC računaru, gde se podaci čuvaju i analiziraju.


www.rohmann.de

Marija D.