Magnetni merač protoka sa transmiterom
Rosemount 8712EM zidni transmiter omogućava laku navigaciju u polju i dodatne protokole za povećanje pouzdanosti merenja. Rosemount 8712EM ima i moćne dijagnostičke sposobnosti i mogućnosti koje pomažu korisnicima u industriji voda, otpadnih voda, metalurgije i rudarstva da bi imali brzo i lako uvid u njihove procese. Merni operativni interfejs dizajniran je uz korišćenje koncepta okrenutom ka čoveku, pa je tehničarima navigacija u polju brža i lakša.
www.emerson.com

Marija D.