Neverovatni oktobar na Beogradskom sajmu počeće ništa manje reprezentativnim, specijalizovanim sajamskim manifestacijama međunarodnog ranga – 15. Međunarodnim sajmom energetike i 16. Međunarodnim sajmom zaštite životne sredine i prirodnih resursa (ECOFAIR). „Snaga prirode“ je zajednički imenitelj ove neponovljive, logične logističke platforme za shvatanje globalnog problema i fenomena energije, energetske efikasnosti i brojnih rizika u vezi sa očuvanjem životne sredine.

Energetika 2019. je izvanredna međunarodna manifestacija koja će i u izlagačkom i u konferencijskom programu potencirati problematiku obnovljivih izvora energije, tržišta električne energije, investicija i tehnoloških inovacija u energetici (vetroparkovi, hidroelektrane, mini-hidroelektrane), energetske efikasnosti, proizvodnje biomase i biogasa, sistema za daljinsko grejanje, e-mobilityja, i sl. To je najmanje što se može očekivati od svakako najvećeg i najrespektabilnijeg godišnjeg regionalnog skupa kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i rudarstva.

U isto vreme i na istom mestu, u hali 1 Beogradskog sajma, od 2. do 4. oktobra 2019, održava se i komplementarni EcoFair, reprezentativno godišnje okupljanje različitih činilaca iz sistema zaštite životne sredine – institucija, proizvođača opreme, distributera, reciklera, operatera, deponija, komunalnih preduzeća, generatora otpada, lokalne samouprave. Ecofair je posvećen sistemu i kompleksnim mehanizmima zaštite životne sredine, sa posebnim akcentom na „zelenoj ekonomiji“, industriji reciklaže, obnovljivim izvorima energije, upravljanju otpadom, regionalnim ekološkim integracijama, berzi otpada i trgovini otpadom i sekundarnim sirovinama, upotrebi otpada u energetske svrhe itd.

Očekuje se da ove dve sajamske manifestacije povežu više od 150 direktnih ili indirektnih učesnika različitih formata, iz dvadesetak zemalja. Značajan poslovni karakter ovog sajma potvrđuje i više od 8000 domaćih i inostranih posetilaca i profesionalaca, ali i oko 2000 registrovanih poslovnih posetilaca na B2B portalu, koliko ih je bilo prethodne godine.

Svi poslovni posetioci i ovog će puta imati mogućnost on-line B2B komunikacije i zakazivanja B2B poslovnih sastanaka, on-line preuzimanja akreditiva za prisustvovanje i učešće u sajamskim programima (http://sajam-energetika-ekologija.talkb2b.net/).

Aleksandar Dakić
Follow me