Mersen (Euronekst FR0000039620 – MRN) kontinuirano dalje razvija svoju ponudu zaštitnih naprava i zaštitnih uređaja za postrojenja sa jednosmernom strujom. Fotonaponski sistemi trenutno doživljava neprikosnoveni rast kako kod sistema vezanih za mrežu tako i kod sistema koji su nezavisni od mreže. Zbog toga je ekstremno važno da se posebna pažnja usmeri na bezbednost postrojenja.

HelioProtection® linija proizvoda nudi kako obezbeđivače tako i osigurače i koncipirana je za zaštitu PV postrojenja sa snagom od više od 100 kWc i više od tri provodnika. Dodatno uz to nude se odvodnici za prekomerni napon i prekidači za razdvajanje za 1000 i 1500 V DC sisteme. Svi proizvodi odgovaraju normama fotonaponskih postrojenja.

Novi 1 XL i 2 XL osigurači sa ograničenom snagom gubitka
Kao dopuna uz HP15NH 1500 V DC 3L osigurače za struje od 160 do 400 A Mersen sada nudi i nove 1XL i 2XL osigurače za 50 do 250 A, specijalno pogodne za primene sa malom snagom. Ti osigurači imaju za 20 % smanjeni gubitak energije koji je uslovljen toplotom u poređenju sa drugim osiguračima odgovarajuće veličine.

HP15NH 3L, 1XL i 2XL osigurači mogu direktno da se montiraju na sakupljajućim šinama ili u držaču osigurača. Radi jednostavnog održavanja razvijena su dva izvođenja držača osigurača, jedno sa otvorenom coklom, drugo sa zaštitom od dodira, raspoloživo u dve verzije za jedan 1XL osigurač ili za 2XL i 3L osigurače. Ukupna HelioProtection® linija odgovara IEC i UL propisima.

Novi HelioProtection® držač osigurača
Mersen je razvio novi HelioProtection® držač osigurača. Ovaj model pogodan je za cilindrična obezbeđenja od 1 A do 32 A (10 x 85 ili 10/14 x 85) i uobičajeno se instalira za zaštitu konopca. Ovaj držač osigurača koji može da se montira na DIN šini, može se lako otvoriti i dopunjuje u toj oblasti već poznati model držača osigurača sa kontaktima šrafova.

Novi tip 1 i tip 2 gromobran
Mersen predstavlja novi 1500 V DC tip 1 i tip 2 gromobran. Zamenljivi umetak je kompatibilan sa PCB 1500 V gromobranom koji se ubacuje, a koji je uveden 2018. godine. Ovaj sistem koji odgovara propisima IEC 61643-31, EN-50539-11 & UL 1449 PV za fotonaponska postrojenja, razvijen je specijalno da prethodno obezbeđenje ne bi bilo više potrebno.

O Mersen-u
Mersen je globalni ekspert za električnu energiju i radne materijale visokog učinka i razvija inovativna rešenja kako bi ispunio specifične zahteve svojih klijenata da bi oni mogli da optimizuju svoju snagu izrade u oblastima kao što su energija, transport, elektronika, hemija, farmacija i tehnika postupaka.

Stručna oblast Elektrikal Pauer (ep.mersen.com) obuhvata dve poslovne oblasti na tržištu električne energije: zaštitu i nadzor nad električnim postrojenjima i sistemima za raspodelu energije kao i za oblast rešenja za menadžment energijom, pre svega elektronike učinka. Bliskom saradnjom sa svojim klijentima Mersenu uspeva da svoje proizvode idealno integriše u primene klijenata kako bi povećao bezbednost i pouzdanost električnih postrojenja i sistema.
Zaštita i nadzor nad električnim postrojenjima i sistemima za raspodelu energije

Zaštita od prekomerne struje

 • Osigurači i osiguravajući uređaji shodno IEC
 • Osigurači i osiguravajući uređaji shodno UL/CSA

Zaštita od prekomernog napona

 • Zaštita od groma i prekomernog napona

Nadzor

 • Šalter za razdvajanje tereta kod niskog napona
 • Šalter za razdvajanje tereta kod osigurača
 • Zapisivanje mernih vrednosti

Rešenja za menadžment energijom

 • Super brzi osigurači
 • Zaštitni sistemi za jednosmernu struju za električna vozila i baterije
 • Rashladna tela za elektroniku učinka
 • Laminirane strujne šine za elektroniku učinka
 • Aluminijumski i elektrolitni kondenzatori i filmski kondenzatori

 

Više informacija: „EL-CO“ d.o.o., Trg Oslobođenja 8, 21400 Bačka Palanka / Serbia, Tel.. +381 21 751 174, Fax. .+381 21 6044 218, e-mail: el-co@mts.rs, www.el-co.rs

 
 
 
Aleksandar Dakić
Follow me