HIOKI E.E. CORPORATION sa ponosom predstavlja PW3198, novi analizator kvaliteta električne energije. Ovaj instrument, koji je u skladu sa IEC 61000-4-30 Ed. 2 Class A međunarodnim standardom merenja kvaliteta energije, daje nenadmašnu sposobnost merenja kvaliteta energije.

3198

Potreba za merenjem kvaliteta energije
Kako broj i raznolikost energetskih elektronskih uređaja raste, pitanja kao što su kvarovi i neispravan rad uređaja uzrokovani napajanjem postaju sve češća. Za efektivan odgovor na ova pitanja potrebno je detaljno znanje o njihovim uzrocima, ali pribavljanje takvih znanja je veoma vremenski zahtevno usled raznovrsnog niza parametara koji se moraju ispitati i visokog nivoa ekspertize potrebne za to.

Upotrebom analizatora kvaliteta energije, moguće je otkriti osnovne uzroke ovih hardverskih problema precizno i efikasno. Dodatno složenosti situacije je i skorašnji trend ka širokoj rasprostranjenosti distribuiranih izvora napajanja kao što su solarna energija, energija vetra i sistemi kombinovane proizvodnje. Inicijative za postavljanje tehnologija pametne mreže (koje formiraju osnovu elektrodistributivnih mreža nove generacije) su u toku, sa rastuće kompleksnim sistemima transmisije energije podižući potrebu za rigoroznijim monitoringom. Posledično, problemi sa izvorom napajanja su svakodnevna pojava. Na ovaj način, potreba za merenjem kvaliteta energije kontinualno raste sa vremenom, stvarajući idealnu sredinu za PW3198 da pokaže svoje mogućnosti.

melko-meh18.indd
PW3198 karakteristike
· Saglasnost sa IEC 61000-4-30 Class A međunarodnim standardom kvaliteta energije i dramatično poboljšanje pouzdanosti merenja
Saglasnost sa IEC 61000-4-30 Class A međunarodnim standardom merenja kvaliteta energije, koji navodi najstrože zahteve u ovom polju, ističući neprikosnovenu funkcionalnost i pouzdanost modela PW3198. U skladu sa standardom, ovaj instrument daje preciznost osnovnog naponskog merenja od 0.1%, poboljšanje od 200% u odnosu na predhodni model.
· Funkcija jednostavne konfiguracije za intuitivan rad
PW3198 poseduje korisnički orjentisanu funkciju konfigurisanja koja automatski bira neophodne stavke merenja čim korisnik izabere merni model, kao npr detekcija abnormalnog napona. Ova sposobnost eliminiše potrebu da korisnik konfiguriše seriju složenih podešavanja, značajno poboljšavajući udobnost u radu sa instrumentom.
· Proširene merne sposobnosti zahvaljujući fleksibilnoj upotrebu SD kartica (2 GB kartica je u stadardnom sastavu kompleta)
Potreba za kontinualnim monitoringom kod primena merenja kvaliteta energije čini sposobnost produženog snimanja obaveznom. PW3198 u standardnom sastavu ima 2 GB SD karticu koja omogućuje kontinualno snimanje do čak 55 sedmica.
· Poboljšana bezbednost zahvaljujući saglasnosti sa CAT IV 600 V
Kako je predhodnik modela PW3198 odnosno model 3196 nudio CAT III 600 V nivo bezbednosti kako je definisan po IEC 61010, novi PW3198 je u skladu sa CAT IV 600 V zahtevima. Veći nivo zaštite omogućuje bezbednoo merenje ovim instrument i na budućim napojnim linijama.

 


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar D.
Follow me