Oslonite se na naša rešenja u automatizaciji, za ostvarivanje svojih aplikacija.
Uz Pilz-ova rešenja ste uvek na sigurnoj strani!

allinone
Pilz kontrolna tehnologija – Standardizovana sigurnost
Naši konfigurabilni kontrolni sistemi PNOZmulti omogućavaju Vam stvaranje sigurnosnih rešenja koja se mogu integrisati u postojeće strukture automatizacije, bez obzira na postojeći sistem kontrole u pogonu. Sigurnosna arhitektura se kreira samo jednom i onda se može preneti na druge projekte. To praktično znači, da je standardizacija sigurnosti moguća!

kontrolna tehnologija

Sigurnost i automatizacija u okviru jedne periferije
Kada postoji potreba za strukturama koje kombinuju automatizaciju i sigurnost u jednoj periferiji, kontrolni sistem PSSuniversal multi je pravi izbor. To su praktično dva uređaja u jednom: konfigurabilni sigurnosni sistem i standardni l/O sistem. Iskoristite lako rukovanje i puštanje u rad – sa samo jednim alatom za sigurnost i automatizaciju.

Rešenja za kompletnu automatizaciju
Sa svojom kontrolnim sistemima PSSuniversal PLC u sistemu automatizacije PSS 4000, Pilz Vam nudi kompletno rešenje za sigurnost i automatizaciju. Kao PLC kontroler, sistem ‘pokriva oba sveta’. Zahvaljujući Multi-Master konceptu, PSS 4000 se može koristiti i kao distribuirani I/O sistem.Kao rezultat toga, modularne mašine se mogu podeliti na manje jedinice, koje su praćene i pod kontrolom su nezavisnog sistema. Nema potrebe za centralizovanjem kontrole – distribuirani korisnički program u okviru centralnog projekta preuzima tu ulogu.

all_in_one_QR_pilz_com
All in One – spoj sigurnosti i automatizacije
Kao vodeći all-in-one proizvođač u oblasti sigurnosne automatizacije, mi Vam pružamo podršku u postizanju sigurnog, pouzdanog i ekonomskog rešenja u automatizaciji. Mi ovo postižemo kroz inovativne proizvode i sisteme u kojima se sigurnost i automatizacija kombinuju kroz hardver i softver. To Vam omogućava automatizaciju celog sistema uz pomoć samo jednog partnera za sigurnost i automatizaciju.

Pilz senzorska tehnologija
Magnetni i kodirani sigurnosni prekidači, sistemi sigurnosnih kapija i sigurnosnih zavesa: u kombinaciji sa našim sistemima kontrole, sigurnosnim senzorima i decentralizovanim modulima, garantujemo Vam da su postrojenja i mašine iskorošćeni efikasno i u skladu sa standardima. Sistemi spremni za instalaciju i univerzalna kompatibilna rešenja pružaju Vam visok potencijal za implementaciju prilikom projektovanja.

senzorska tehnologija

Pilz tehnologija pogona – Standardizovana sigurnost
Tehnologija pogona iz Pilz-a Vam pomaže da stvorite sigurno i energetski efikasno automatizovano rešenje za Vaše mašine. Pogonski integrisane sigurnosne funkcije omogućavaju Vam da kreirate aplikacije do nivoa PL e, i to sve sa standardnim enkoderima za sinhrone, asinhrone i linearne motore. Brz odziv postavlja temelje za mašine sa najvećom produktivnošću i sigurnošću. Efikasni kontroler kretanja, komunikacija zasnovana na Ethernet rešenjima, user-friendly alati i moderan vizuelni prikaz, omogućavaju Vam one-stop rešenja u automatizaciji.

tehnologija pogona

Pilz operaterski paneli i sistemi vizualizacije
Pilz operaterski paneli i sistemi vizuelizacije pružaju Vam pouzdanu podršku kada je u pitanju usklađivanje Vašeg postrojenja sa standardima. Sistemi automatizacije PSS 4000 omogućavaju Vam da vizualizujete svoje procese uz pomoć web softvera PASvisu. To Vam omogućava potpunu dizajnersku slobodu.

operator paneli

Naš softver se temelji na najnovijim web tehnologijama, kao što su HTML 5, CSS3 i JavaScript, koje poznajete sa mobilnih aplikacija. To znači da možete da stvorite jednostavan projekat za korišćenje vizualizacije i da upravljate Vašom automatizacijom pažljivo i sigurno.

https://youtu.be/zA1HH7pxUcY

 


Više informacija: UMBRA software d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs

Aleksandar Dakić
Follow me