Odabir električnog ili pneumatskog pogona

Korisnici često biraju između elektrike ili pneumatike na prečac, oslanjajući se samo na svoje iskustvo.

Da bi identifikovali energetski naj efikasnije rešenje u polju automatike, potrebno je napraviti potpuno objektivno poređenje. Tačno taj pristup je omogućio Festu da obezbedi svojim klijentima najoptimalnija rešenja.

Softver za projektovanje PositioningDrives omogućava dobijanje ispravnog rešenja korišćenjem samo par osnovnih sistemskih podataka.

Koji elektro-mehanički linearni aktuator odgovara datom zahtevu­? Sve što je potrebno da to otkrijemo su korektni ulazni podaci: opterećenje, ugradbena pozicija i hod, i softver će vam predložiti optimizovano rešenje. Nekorektne dimenzije i gubitak energije su stvari prošlosti. Zajednički proces dimenzio-niranja mehaničkih aktuatora, komponenti transmisije i motora sprečavaju multiplikaciju faktora sigurnosti koji utiču na predimenzaciju a samim tim povećavaju efikasnost. Proračuni su pokazali da korišćenjem PositioningDrives za dimenzioniranje, energetski troškovi mogu biti smanjeni za 70%.

Pravilno dimenzionisanje
Sličan Festo softver za dimenzionisanje pomaže korisnicima da odaberu pnumatske aktuatore pravih dimenzija. Preterano veliki cilindri konzumiraju vazduh u nepotrebno velikim količinama dok mali cilindri ne mogu odraditi zadate funkcije ni pri najvećim operativnim pritiscima.

Pri korišćenju Festo softvera za dimenzio-nisanje pneumaske automatike, koriste se simulacije umesto realnih i skupih testova celokupnog pneumatskog sistema. Ako je neki od parametara izmenjen softver automatski prilagođava i menja ostale parametre. Kada korisnici formiraju pneumatski kontrolno-izvršni sistem program sam proverava dal su sve komponente odgovarajuće veličine. To omogućava smanjenje gubitka pritiska.

Lagano, precizno i dobro zaptiveno
Kada birate aktuatore, korisno je znati njihove karakteristike kao što su laki materijali, bolje zaptivanje i samim tim manja potrošnja energije. Kombinacija aktuatora sa vođenjem pomažu smanjenju ne kolinearnosti hodova a samim tim znatno utiču na smanjenje curenja i trenja.

Energetske uštede sistema
Festo pronalazi optimalna energetska rešenja u svojim sistemima upravljanja. Već osposobljeni sistemi koji su spremni za ugradnju kao što je Tripod FXPT ili 2D Portal EXCH su dostavljene sa optimizovanom konfiguracijom po potrebama njihove primene. Mala masa Tripoda i njegovi kinematski elektromehanički delovi zajedno sa ultra lakim karbonskim šinama, omogućuju energetsku efikasnost i olakšano korišćenje. Pri korišćenju 2D Portala stacionarni motori X i Y osovine omogućavaju manju masu koju je neophodno pomerati. U sistemima kontrole, na primer, motor kontroler CMMD-AS koristi energiju kočenja za dalji rad.

Zahtevi klijenata određuju kakvu će formu rešenje dobiti. Experti Festa će uzeti u obzir svih 30  000 proizvoda da bi našli najbolji električni , servopneumatski ili pneumatski aktuator za vaše potrebe.

I sve to po osnovnom principu

,,Energetska efikasnost x mehatronika = uspeh,,


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar D.
Follow me