EPLAN Electric P8 uvodi efikasnost u inženjering. Bilo da se radi o dizajniranju, razvoju ili održavanju, svi procesi imaju koristi od standardizovanih podataka koji ubrzavaju razvoj proizvodnog procesa. Eplan Electric P8 podaci za Festo kontrolere motora, step i servo motora, kao i servopneumatiskih komponenata  su sada dostupni putem online kataloga proizvoda .

To omogućava brz i jednostavan prikaz i dokumentovanje šema. Dokumentacija za motorne kontrolere, step i servo motore , takođe  dokumentacija za njihov pribor, baš kao i za servopneumatske komponente, dostupna je preko online kataloga proizvoda za upotrebu u okviru E- CAD softvera EPLAN Electric P8 .

CPX makro dokumentacija je dostupna na CD-ROM-u na nemačkom i engleskom jeziku za komponente i module za električne terminale CPX, sa oko 700 makroa. Eplan projekat sa svim makroima može se preuzeti u PDF formatu.

Pneumatske šeme
Eplan i Festo takođe sarađuju u kreiranju pneumatskih šema kao što je programski alat Eplan Fluid koji je povezan sa Festo xDKI DVD katalogom. Ta povezanost omogućava da sve podatke i simbole Festo pneumatskih šema možemo kopirati u Eplan Fluid. Korisnici takođe mogu kupiti  simbole i dokumentaciju za  preko 17 000 proizvoda preko Eplan Data Portala .

Platforma integriše sva Eplan CAx rešenja, a koristi se i za Eplan Electric P8. Direktna veza sa  fluidnim  inženjeringom  ili preciznije sa Eplan Fluid-om (ranije Fluidplan-om) pruža savršenu kombinaciju hardvera i fluidnog  inženjeringa. Zajednička baza podataka omogućava online podršku dva različita tipa dokumenata. Promene na jednom mestu su odmah dostupne za sve relevantne funkcije, bez obzira da li su promene vezane za električni ili fluidni inženjering.


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)