Kompanija Hontko CO. LTD. se na tržištu pozicionirala proizvodima izuzetnog kvaliteta i odlične  cene. Posebno se ističu njihovi rotacioni enkoderi sa sajlom i linearni davači položaja čija je cena u ovom trenutku na tržištu najatraktivnija.

Rotacioni enkoderi

U svojoj standardnoj ponudi Hontko nudi apsolutne i inkrementalne rotacione enkodere sa osovinom, inkrementalne enkodere sa rupastom osovinom i rotacione enkodere sa sajlom.

Apsolutni enkoderi, koji se najčešće koriste za pozicioniranje, na izlazu daju pozitivnu vrednost koja prikazuje tačnu poziciju osovine. Ova pozicija se očitava direktno sa diska koji se nalazi unutar enkodera i može se pročitati u svakom trenutku, bez potrebe da se prethodno pronađe referentni položaj osovine. Čak i u slučaju gubitka napajanja ne dolazi do gubitka informacije o poziciji, što je i najveća prednost ovih enkodera. Pored očitavanja položaja, apsolutni enkoderi se mogu koristiti i za digitalno očitavanje brzine, tako što se interno deli razlika u položaju sa trajanjem malog vremenskog intervala. Takva vrednost se lako može proslediti odgovarajućoj elektronici uređaja. U svojoj ponudi Hotntko ima tri serije apsolutnih enkodera A1, A2 i A3 koje se razlikuju po prečniku kućišta, osovini i rezoluciji.

Inkrementalne enkodere sa osovinom firma Hontko izrađuje u dve verzije: heavy-duty i light-duty. U heavy-duty grupi se nalaze serije HPN, HSK i HTR6_ sa rezolucijom 10-5000 p/rev koji su namenjeni najzahtevnijim aplikacijama. Manji inkrementalni enkoderi serija HTR3_, HTR5_ , HTRW… imaju niže rezolucije i manja kućišta. Inkrementalni enkoderi su namenjeni pre svega za očitavanje brzine i relativno pozicioniranje. Po disku inkrementalnog enkodera upisane su identične oznake čijim se očitavanjem dobijaju impulsi. Učestalost impulsa zavisi od brzine okretanja osovine tj. diska.

Hontko izrađuje i inkrementalne enkodere sa rupastom osovinom u većem broju serija sa dijametrima rupe od 5 pa sve do 40 mm.

Rotacioni enkoderi sa sajlom bazirani su na klasičnim rotacionim enkoderima koje Hontko proizvodi duži niz godina što garantuje kvalitet. Sa druge strane, budući da se razvoj ovog tipa enkodera oslanja na ostale tipove rotacionih enkodera cena enkodera sa sajlom je izuzetno atraktivna. U ponudi su tri osnovna modela serije HLS koja se razlikuju, pre svega, dometom za koji su predviđeni.

Linerani potenciometarski davači položaja
Linerani davači položaja ili transdukteri se najčešće koriste za ugradnju u mašine za livenje plastike, mašine za obradu drveta, štamparske i hidraulične mašine, vage i utovarivače. Da bi se obezbedila izuzetna trajnost i praktično beskonačna rezolucija, Hontko u svojim linearnim potenciomentarskim davačima položaja koristi provodne trake na bazi polimera, dok kontrolnu šipku izrađuje od nerđajućeg čelika. Na ovaj način dobija se izuzetno izdržljiv i pouzdan proizvod čija ponovljivost ide do 0,013 mm. U ponudi su dva modela KTC i KTF sa opsegom: 75 ~ 1000 mm koje pored odličnih tehničkih karakteristika krasi i izuzetno povoljna cena.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., XXI divizije 30, 11060 Beograd, tel:011/2415 393, fax:011/2419 396, http://www.fox.co.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)