Od 7. do 10. juna u Varaždinu se održava evropski šampionat iz robotike, RoboCupJunior 2023, u organizaciji Hrvatskog društva za robotiku, na koji je po prvi put pozvana dve ekipa robotičara iz Srbije, učenici srednje škole Politehnike – škole za nove tehnologije iz Beograda, i učenici Tehničke škole iz Stare Pazove, sa mentorima prof. Jovan Miletić, prof. Jelena Stojanović i prof. Miloš Vujošević.

Domaćin i organizator, Ivica Kolarić je rekao: „Drago mi je da se Srbija uključila u ovakvo jedno prelepo takmičenje, kao što je RobocupJunior, koje predstavlja prestižno takmičenje najboljih robotičara na svetu. Ako želiš biti najbolji u robotici, sigurno ćeš prisustvovati i biti na svim tim takmičenjima. Hrvatska već dvanaest godina učestvuje, od Meksika, Brazila, Kine, Japana, Holandije, Rusije, i postizali smo vrhunske rezultate. Nadam se da će Srbija narednih godina početi ovako isto, i krenuti sa nama zajedno u osvajanje sveta. Jer Srbija ima isto kvalitetne učenike, sa kojima se može kvalitetno raditi, i koji imaju prilike da učestvuju i budu uspešni počevši sa ovim evropskim prvenstvom.“

Jedna od organizatora, istovremeno mentor, profesor Jelika Hrnjić, je pojasnila: „Hrvatska već dvanaest godina organizuje nacionalno takmičenje, i učestvuje na međunarodnim. Nas su na takmičenje pozvali iz Slovenije, kao mi sada Srbiju, i postižemo sada izvanredne rezultate na svetskim takmičenjima, prvi, drugi, treći svake godine u šest od sedam kategorija koje postoje. Počeli smo samo sa lajnom, gde robot prati crtu prelazi prepreke, gde u lavirintu spašava žive žrtve nesreća. Cilj je da se roboti koriste kao pomoć vatrogascima, prilikom poplava, nakon zemljotresa, u nezgodama tamo gde čovek ne može, a robot može da pruži pomoć. Robotika je specifična, i zahteva podršku roditelja, kao što to čine roditelji uspešnih sportista.

ROBOCUPJUNIOR 2023

Euro RoboCupJunior 2023 ima danas 507 učesnika osnovnih i srednjih škola, 159 ekipa sa 280 mentora iz svih evropskih zemalja, s tim što smo uključili goste među kojima je Srbija, Izrael, Egipat, Južna Koreja. Uspešnost ovog takmičenja se ogleda u tome da su naši najbolji robotičari sada na studijama u Londonu, Pragu, Americi.“

Profesor Jovan Miletić je naglasio da je Politehnika, škola za nove tehnologije učestvovala na mnogim takmičenjima različitih vrsta u zemlji i inostranstvu. „Ovo je najinteresantnije takmičenje koje je nas privuklo, iz razloga što mogu nastupati sa edukativnim materijalima poput Lego kompleta, ali što je najvažnije mogu nastupiti sa samostalno razvijenim robotima. Ideja je da se deca bave na višem nivou programiranja i kreiranja svojih robota. Ovo je vrlo važno da dođe do razmene iskustava između mentora i između dece, i da se ovakav vid takmičenja populariše u Srbiji, i da se naredne godine organizuje državno prvenstvo u Srbiji. Ovo je šansa da se uporede znanja i veštine sa takmičarima iz čitavog sveta.“ Profesorica Jelena Stojanović je dodala da je veoma važno da deca sem iskustva, upoznaju decu iz evropskih zemalja, i da sebe prepoznaju kao svetske stručnjake jednog dana. „Ovo takmičenje deci omogućava da rastu uz njega, jer ima od najnižih nivoa takmičenja do tehnički najzahtevnijih, tako da dete odredi svoj nivo i svoj tempo, od programiranja do složenih konstrukcija, a da ostaje sve vreme u takmičenju i napreduje. Svaka runda takmičenja je različita, i predstavlja jedan novi izazov i traži od takmičara da prilagođavaju robota izazovu.“

Aleksandar D.
Follow me