U procesima doziranja i merenja mase Fatek nudi specijalne module za merenje mase na koje se direktno vezuju merne ćelije.

Digitalne merne ćelije na principu mernih traka se koriste za mnoge aplikacije iz oblasti dinamičkog vaganja, sortiranja, punjenja i doziranja.

Merne trake se koriste kod mernih ćelija da bi detektovale deformaciju opružnog tela koja nastaje usled opterećenja. To opterećenje može biti masa, sila ili pritisak. Tako na primer merni opseg merne ćelije može biti od nekoliko grama do nekoliko stotina tona. Merni opseg nije uslovljen samom mernom trakom, već dizajnom i krutošću tela davača (opružnog tela). Opružno telo je tako napravljeno da kada se izloži nominalnom opterećenju (koje na primer može biti između 50g i 200t), dolazi do izduženja na mestu merne trake od oko 1000μm/m.

Kod procesa gde je potrebno postići samo odgovarajuće doziranje i kontrolu merenja, dovoljno je koristiti namenske kontrolere. Ukoliko želite da postignete i dodatne mehanizme upravljanja, bolje je korišćenje programabilnih logičkih kontrolera i odgovarajućih modula za merenje mase, pri čemu obezbeđujete veću preciznost i bolju efikasnost.

Kompanija Fatek je vodeći proizvođač programabilnih logičkih kontrolera. Poznat po visokom kvalitetu i raznovrsnoj ponudi osnovnih i naprednih serija programabilnih logičkih kontrolera i dodatnih ekspanzionih modula, kao i HMI uređaja, ovaj proizvođač nudi čitav niz rešenja za vaše potrebe.

Širok asortiman proizvoda vam omogućava da odaberete pravo rešenje za vaše potrebe. U procesima doziranja i merenja mase Fatek nudi specijalne module za merenje mase na koje se direktno vezuju merne ćelije.

Možete izabrati jednokanalne ili dvokanalne module sa rezolucijom od 16 bita, jednokanalne module sa visokom rezolucijom od 24 bita, dvokanalne brze module sa rezolucijom od 16 bita ili samostalne jednokanalne module sa rezolucijom od 24 bita koji koriste Modbus (RS-485) komunikacijski protokol.

Osnovne karakteristike ovih modula su velika preciznost, pouzdanost i male dimenzije.

Izmerena vrednost se iščitava kao registar PLC-a.

Za A/D konverziju se koristi 24-bitni delta-sigma A/D konverter koji obezbeđuje visoku rezoluciju i stabilnost signala jer vrši usrednjavanje i filtrira šumove.

Osnovna serija modula za merenje mase – FBs-1LC, FBs-2LC
FBs-1LC je jedan od analognih ulaznih modula Fatekove serije FBs programabilnih logičkih kontrolera. Ovaj modul je jednokanalni, a rezultat konverzije je predstavljen celobrojnom 16-bitnom vrednošću sa predznakom. Za filtriranje signala se koristi MAF (Moving Average filter) – filter za pomično usrednjavanje koji se koristi u vremenskom domenu.

FBs-2LC je dvokanalni modul za merenje mase, sa 16-bitnom rezolucijom, sa predznakom. Navedeni moduli poseduju 5V power LED indikatore.

Modul za preciznije merenje mase – FBs-1HLC
Napredak razvoja modula za merenje mase je ostvaren kroz povećanje preciznosti, pa je tako kompanija Fatek predstavila novi, poboljšani modul. Reč je o jednokanalnom modulu čija je rezolucija 24 bita.

Pored 5V power LED indikatora, modul FBs-1HLC poseduje sledeće indikatore:
MD – indikator stabilnosti,
ZERO – indikator nulte tačke,
NET – indikator neto težine,
GROSS – indikator bruto težine

Karakteristike:
Pogodan za sve vrste ekstremnih industrijskih okruženja
Velika otpornost na interferenciju, efikasno suzbija interferencije iz elektromagnetnih talasa, bežičnih radio frekvencija
Digitalno filtriranje je podesivo i efikasno uklanja vibracije koje su nastale u lokalnom okruženju
Fleksibilne šeme kalibracije i automatska detekcija stabilnosti
Automatsko praćenje nulte tačke za efikasno potiskivanje drifta nule koji se javlja u mernim ćelijama

Nova serija modula za merenje mase – dvokanalni brzi modul za merenje mase FBs-2LCH
FBs-2LCH modul za merenje mase je dvokanalni, a rezultat konverzije je predstavljen celobrojnom 16-bitnom vrednošću sa predznakom. Odlika po kojoj se ovaj modul za merenje mase razlikuje od prethodnih je brzina – broj konverzija koje AD konvertor može da obavi u jedinici vremena. Naime, ovaj modul ima sledeće stope konverzije: 10/20/30/40 Hz, uz napomenu da je stopa konverzije od 40 Hz pod razvojem. Ovaj modul poseduje 5V power LED indikatore.

Samostalni modul za merenje mase sa RS-485 portom FBs-1HLC5
FBs-1HLC5 je modul za merenje mase sa RS-485 portom (Modbus protokol) namenjen za rad sa PLC-ovima drugih proizvođača. Modul je jednokanalni, rezolucije 24 bita. Kao i FBs-1HLC modul, FBs-1HLC5 poseduje 5V power LED indikator, indikatore stabilnosti, nulte tačke i indikatore neto i bruto težine. Može se koristiti za 4-žičnu ili 6-žičnu ulaznu ćeliju. Frekvencije uzorkovanja (scan rate) su: 6.25/12.5/25/50/100Hz.


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., Maksima Gorkog 56/L4, 11118 Beograd, tel: 011/2415 393 ,  http://www.fox.rs

Aleksandar Dakić
Follow me