Zaštita od rada na suvo
Inženjeri zaposleni u gradskom vodovodu ili rade sa industrijskom vodom dobili su novog saveznika prekidač FlexSwitch® FLT93 koji smanjuje broj popravki pumpi i produžava im život detekcijom rada pumpe na suvo. Ovaj instrument ima dualnu funkciju, jer istovremeno pokazuje protok i temperaturu i meri nivo tečnosti. Izrađuje se u dve verzije montaže u zavisnosti da li se montira umetanjem u kanal ili u liniji cevi.
www.fluidcomponents.com

Marija D.