Električni ventili su se pokazali kao dobra alternativa pneumatskim aktuatorima, sa stanovišta njihove efikasnosti i performansi. Smanjeni rizik od kontaminacije i veliki broj mogućih primena su na strani električnih ventila. GEMÜ je kao odgovor na to napravio serije: eSyLite, eSyStep i eSyDrive ventila. Cenovno ekonomični ventili sa plastičnom dijafragmom za jednostavne i cenovno osetljive aplikacije su oni iz serije GEMÜ R629 eSyLite.

www.gemu-group.com

Marija Dakić