Flegšip proizvod kompanije Moore Industries’ iz FS FUNCTIONAL SAFETY serije je STA Functional Safety Trip Alarm, samostalni SIL 2/3 single loop logički solver koji je testiran i koji se dokazao na mnogim kritičnim testovima koju je izvršio exida. STA ima dozvolu za korišćenje u Safety Instrumented Systems (SIS) do SIL 2 i u redundantnim arhitekturama (1oo2, 2oo3, etc.) sve do SIL 3.

www.miinet.com

Marija Dakić