Budućnost podvodnog rudarstva
Kanadska kompanija Nautilus Minerals je započela istraživanje Solwara 1 okeanskog dna u potrazi za naslagama srebra i bakra deset puta koncentrovanijim od površinskih. Temperatura vode na dnu je oko 400C usled vulkanske aktivnosti na tim dubinama. Uz to, vrela voda se meša sa hladnom ostavljajući visoke masivne sulfidne dimnjake bogate depozitom. Solwara 1 je veliki izazov i da bi se on savladao napravljena su tri ogromna robota – mašine od kojih najmanja teži 200 tona.
www.nautilusminerals.com

Marija Dakić