Produktivnost, efikasnost, kvalitet i bezbednost preporučuju upotrebu robota u skoro svakoj grani industrije. Iako robot sam za sebe privlači pažnju ljudi, bez gripera on bi bio samo skupa novotarija.

Robotski uređaji oponašaju pokrete ljudi, a griperi na njima oponašaju pokrete prstiju. Griper je uređaj koji može držati, uhvatiti i pustiti predmet te na taj način omogućava robotskoj ruci da manipuliše njime. Sami prsti nisu integralni deo gripera, već se izrađuju specijalno u zavisnosti od same namene. Postoje pneumatski, hidraulični, električni i vakuum griperi, svaki sa svojim prednostima i manama.

Pneumatski griperi su najčešće u upotrebi i često se nazivaju „bang bang“ aktuatorima zbog specifičnog metalnog zvuka koji proizvode prilikom otvaranja i zatvaranja prstiju. Kada se kompresovani vazduh dovede do gripera, prsti se zatvaraju i hvataju objekat, kada se smer vazduha okrene griper ispušta predmet. Pneumatski griperi su najbrži tip gripera i najčešće se koriste za promenu položaja ili premeštanje predmeta u operacijama tipa pick-n-place.

Hidraulični griperi su najsnažniji griperi, čijim radom upravlja hidraulična pumpa od čak do 140 atm. Posebna pažnja treba da se povede da prilikom hvatanja, zbog izuzetno velike sile, ne dođe do oštećenja predmeta.

Električni griperi su najprecizniji od svih tipova gripera. Prste ovih gripera pomeraju električno kontrolisani servo motori, koji omogućavaju da sa predmet precizno prihvata čak i van centralne ose.

Vakuumski griper sistemi genarišu vakuum kompresovanim vazduhom bilo venturijevim generatorom ili vakuum pumpom. Ovaj tip gripera je najfleksibilniji, jer omogućava postizanje nosivosti i do 300 kg/m2.

Pri izboru gripera, količina sile određuje griper, sa tim da tvrdi prsti obezbeđuju preciznost uz žrtvovanje fleksibilnosti, dok su meki prilagodljivi i dizvoljavaju razlike u fizici predmeta kojima se rukuje.

ICM Electronics je razvio novi griper za prenošenje jednog sloga blokova u svom novom pogonu u Platičevu. Novi griper je pouzdan, fleksibilan i lagan za održavanje, a projektovan je za prenošenje sloga veličine 1m2.

U griper su ugrađene najkvalitetnije pneumatske komponente i vođice najpoznatijih svetskih proizvođača  koji su dokazali svoju pouzdanost u drugim sistemima. Vođenje gripera se obavlja standardnim vođicama i recirkulujućim kuglicama nove generacije koje imaju manji koeficijent trenja što produžava međuremontni period gripera. Lako održavanje se svodi na redovno čišćenje i podmazivanje. Delovi se povezuju vijačom vezom, tako da je zamena istih olakšana. Kako su svi delovi standardni i od proizvođača koji su globalno prisutni, nabavka rezervnih delova je krajnje laka. Takođe, griper je maksimalno fleksibilan. Griper ostavlja mogućnosti podešavanja sile stezanja, vertikalne sile, vertikalne sile oslanjanja proizvoda na vagon ili paletu, kao i postavljanja srednje letve za prenos kraćih proizvoda.

Tekst: Nenad Mićić


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 4, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel: +381 21 518-458, Tel: +381 21 518-777, http://www.icm.rs

Follow me