Najnoviji Hioki Japan model SP3000 je prva u svetu sonda sa nemetalnim kontaktom za AC naponske talasne oblike koja donosi revolucionarni način da vršite održavanje električne opreme. Ona je idealna za održavanja u svim primenama koje uključuju kontrolne signale i senzor signale.

Jednostavno povežite sondu na izolovane žice sa prečnikom od φ 1.0 mm do φ 2.5 mm da pratite talasne oblike osciloskopom. Primena na spoljnoj strani izolacije kablova isključuje izlaganje operatera riziku od električnog udara. Sa ovim  „beskontaktnim“ metodom, električni signali od 1 Vp-p do 14 Vp-p se precizno reprodukuju u 10 Hz do 100 kHz (-3 dB) frekvencijskom pojasu, tako menjajući način vršenja održavanja električne opreme.

Princip rada

Elektroda koja se kapacitivno spreže sa kablom koji se meri je locirana  u kuka hvataljci na vrhu sonde. Veoma mala struja se generiše kad postoji potencijalna razlika između merenog kabla i elektrode. Kad se detektuje ova mala struja, generisani napon koji drži struju na 0 vam omogućuje da precizno zabeležite razne talasne oblike.

Ključne karakteristike

  • Praćenje talasnih oblika osciloskopom ili Hioki Memorijskim rekorderom vizualizacijom signala električne opreme i to pomoću jednostavne primene sonde preko izolacije žice
  • Beleženje signala električne opreme i komunikacionih linija
  • Beleženje LIN i drugih komunikacionih signala
  • Merenje signala električne opreme na vozilima

Idealna za primene gde:

  • Minijaturizacija uređaja i upotreba vodootpornih konektora šini nemogućim uspostavljanje kontakta sa metalnim terminalima
  • Konektori se ne mogu ukloniti zbog smanjene mogućnosti reprodukcije fenomena
  • Postoji potreba za izbegavanje cepanja izolacije žice zbog prevencije rizika oštećenja senzora zbog statičkog elektriciteta

Više detalja na:

https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6409

http://www.japan-instrumenti.com/download/Revolucionarna%20Hioki%20Japan%20nemetalna%20naponska%20sonda%20SP3000-1.pdf


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me