Tribo-polimeri prikazuju svoje prednosti u iglidur tehnologiji ležajeva koji ne zahtevaju održavanje i podmazivanje
Svako ko želi da bude opušten u vezi budućnosti i Industrije 4.0 treba pažljivo da prati troškove. Pored troškova nabavke, transporta i montaže mašine, u obzir se mora uzeti radni vek i svi troškovi koji nastaju u tom periodu. Rad, održavanje i popravke je ono što može da dovede do takvih troškova. Upotreba materijala otpornog na habanje i komponenti koje zahtevaju mala održavanja, smanjuju ne samo troškove već i rizik od neplaniranog zastoja i obimnih radova na održavanju. Specijalista za pokretnu plastiku igus ima mnogo godina iskustva i znanja o razvoju i proizvodnji rešenja otpornih na habanje, napravljenih od tribo polimera, a takođe u svojoj laboratoriji za istraživanje vode veliku bazu podataka. Sve ovo igus čini idealnim dobavljačem za mašinske inženjere, naročito danas kada su mašine često upošljene ceo dan, u tri smene. U svetlu sve većih izazova, potraga za tribološki optimizovanom komponentom je dobro potrošeno vreme svakog mašinskog inženjera.

Tajna je u kombinaciji
Inženjeri dizajna znaju sve o traženju i pronalaženju pravog materijala. Svi oni često otkriju da najbolju tribološki optimizovanu komponentu za njih nudi proizvođač sa sedištem u Kelnu – igus. To je zato što oni razvijaju polimere posebno za suv rad. Koriste se osnovni polimeri, čvrsta maziva i na kraju ojačivači kako bi se razvili još bolji materijali za sve zahtevnije aplikacije i da bi se postigla bolja otpornost na habanje.

Kontinuirani razvoj baziran na višegodišnjem iskustvu
Neki od ovih materijala se razvijaju na osnovu specifičnih zahteva klijenata, a neki ulaze u standardnu ponudu šireći portfolio kompanije. Godišnje se uradi preko 12.000 testova habanja na preko 450 testnih linija, čije rezultate igus inženjeri prate i sistematski analiziraju. U tom kontekstu, odvija se više od 135 triliona test pokreta. Veliki broj testova je usled različitih ambijentalnih uslova koji se uzimaju u obzir, kao što su temperatura, vlažnost, vrsta kretanja i kontaktni materijali. Svi ovi faktori imaju uticaj na obrazac habanja u individualnim scenarijima i moraju se uzeti u obzir. Analize se koriste ne samo za opštu procenu materija već i za stvaranje osnove za uslugu koja je jedinstvena u celoj industriji, a to je izračunavanje životnog veka komponenti u bilo kojoj aplikaciji.

Test laboratorija kao odraz industrijske stvarnosti
Samo ovaj veliki broj parametara pokazuje koliko je rada uključeno u pribavljanju rezultata istraživanja, a kolji su od suštinskog značaja za uspeh razvoja komponenti od polimera velike čvrstoće. Zbog toga specijalista za plastiku igus poseduje ispitnu laboratoriju na površini od 3.800 metara kvadratnih. Tribološki kvalitet polimera ovde se ispituje sa linearnim, rotacionim i savijajućim pokretima, kao i u kombinaciji sa drugim materijalima. Nisu samo mehaničke karakteristike bitne za generisanje relevantnih informacija i kontinuirano unapređenje rešenja za klijente; igus komponente se koriste u različitim granama industrije i u skladu sa tim moraju biti u stanju da izdrže različite spoljne uticaje. Sa jedne strane imamo, klasičnu proizvodnu opremu i postupke koji uključuju normalan stepen nečistoće, a sa druge strane izuzetno prljavu sredinu ili prisustvo agresivnih hemikalija. Ovo je slučaj kada se komponente napravljene od tribo-polimera koriste u području agrikulture, građevinskoj industriji i kod priobalnih instalacija. Druge grane, drugi izazovi. I upravo zbog toga su testovi u laboratoriji toliko važni.

Test laboratorija: različiti uticaji imaju efekat na proizvode od polimera
Na livadama i poljanama uvek ima puno prašine, ambijentalni uslovi su obično agresivni, u industriji građevinskih materijala uticaji hemikalija, a u priobalnim oblastima uticaj slane vode. Komponente koje se koriste u čistim prostorijama farmaceutske industrije ili u okruženjima gde imaju kontakt sa hranom moraju da se nose sa drugim uslovima. Ovde je higijenski dizajn od najvećeg značaja. U igus laboratoriji, inženjeri su veoma dobro pripremljeni za sve izazove sa kojima se suočavaju, od testova pod vodom do simulacija veoma prljavih okruženja. Naravno, velika raznovrsnost test okruženja takođe uključuju korišnjenje i različitih temperatura i testove u hladnim komorama. Sve ovo rezultira u proizvode kao što su iglidur klizni ležajevi, drylin linearni ležajevi, xiros kuglični ležajevi, energetski lanci i kablovi čiji polimeri imaju najbolja tribolološka svojstva za skoro svaku aplikaciju.

Baza podataka koja se neprekidno uvećava
Iz godine u godinu, baza podataka laboratorijskih ispitivanja dopunjuje se podacima istraživanja na osnovu kojih se stvaraju novi materijali, čije su tehničke performanse već danas na nivou koji će kupci tražiti sutra. Koliko su igus inženjeri fokusirani na budućnost, pokazuje i činjenica da se na osnovu ovih podataka može izračunati radni vek proizvoda uz pomoć, svima dostupnog, “expert system” kalkulatora. Ova usluga, koja je jedinstvena u celoj industriji, predstavlja značajnu korist za kupce, naročito ukoliko je tehnologija ležaja od centralnog značaja za operativnu spremnost mašina i instalacija. Ono što je takođe važno jeste da posledice lošeg izbora materijala mogu biti ogromne.

Tribološki optimizovani polimeri osiguravaju nesmetani rad ležajeva
Svako ko želi siguran i pouzdan proizvodni proces prvo treba da obrati pažnju na male stvari, to jest na ležajeve. Ove komponente treba da budu otporne na habanje što je više moguće, kako bi sve funkcionisalo glatko i dugo. Postoji više tipova ležajeva kao što su kotrljajući ležajevi, linearni ležajevi i klizni ležajevi. Kompanija igus u svojoj ponudi ima ležajeve od polimera koji ne zahtevaju podmazivanje. Asortiman od preko 8.500 kataloških dimenzija i specijalnih delova prema specifikaciji klijenata, napravljenih od više od 60 različitih tribološki optimizovanih materijala, daju korisniku široku mogućnost izbora. Samo činjenica da podmazivanje nije potrebno smanjuje troškove kupca. Potreba za održavanjem je takođe smanjena. Igus polimeri ne korodiraju i čak podnose velika opterećenja. Pored klasičnih kliznih ležajeva, igus nudi široku paletu polimernih, rotirajućih prsten ležajeva (iglidur PRT). Na kraju, tribološki optimizovani xiros kuglični ležajevi od polimera su rezultat intenzivnog istraživanja. Danas na mnogo mesta, oni su prvi izbor mašinskih inženjera, za koje klasični kuglični ležajevi od metala nisu adekvatni. Za klijente koji traže više slobode u dizajnu sfernih ležajeva bez podmazivanja, trebali bi da pogledaju igubal seriju ležajeva. Kompletan sistem samopodesivih elemenata ležaja poseduju najbolja tribološka svojstva i sastoje se od širokog spektra zglobnih glava, zglobnih spojnica, prirubnih ležajeva, sfernih ležajeva i mekanih blok ležajeva.

Tribo-polimeri: dobar izbor za uradi sam
Klijenti koji vole stvaranje isto koliko i slobodu, mogu se odlučiti za iglidur koji se prodaje na metar, u obliku šipke koja nudi mnogo mogućnosti za dizajn. Iglidur šipke su dobre za kreiranje test uzorka, malih serija i komplikovanih prototipova, koji često podrazumevaju traženje pravog materijala. Tamo gde je primarnija izdržljivost od dizajna, tribološka svojstva sistema vodećih navojnih sistema, trapezoidnih navoja ili brzih navoja iz igus-a, su važnija. To je zato što funkcionisanje takvih proizvoda, a time i pouzdanost procesa, zavisi od otpornosti površinske strukture na habanje. U drylin seriji, mašinski inženjeri mogu pronaći polimerna rešenja koja će im raditi posao pouzdano i bez greške, čak i pod vaoma teškim uslovima. igus može da kaže ovo za svaki svoj proizvod zbog testova koje radi u svojoj laboratoriji. Danas, sutra, dan nakon sutra i čak i dan posle toga.


Više informacija: Hennlich d.o.o., Više informacija: Hennlich d.o.o., Senajska 1, 11433 Beograd – Senaja, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)