wienet CLOUD – Sveobuhvatno rešenje zasnovano na oblaku usmereno ka praktičnim rešenjima u mašinstvu.

Korišćenjem naših IIOT komunikacionih rešenja, mašinski inženjeri imaju beneficije od naših efikasnih i pouzdanih proizvoda pa sve do paketa pametnih servisa i to sve od jednog proizvođača. Na ovaj način obezbeđen je ceo sloj podrške našim korisnicima na njihovom putu integracije Smart Factory tehnologije, uz jasne kompetitivne prednosti.

Po celom svetu, mali i srednji proizvođači kreiraju efikasne i pouzdane mašine i sisteme kojima se izrađuju suštinski visoko-kvalitetni proizvodi. Izazov sa kojim se susrećemo je potreba da te mašine i sistemi rade u opsegu svojih optimalnih potencijala, da se novi koncepti i inovativne usluge implementiraju što je pre moguće u sam proces proizvodnje, već pri planiranju i da se integrišu nove informacione i komunikacione tehnologije. Za mašinske inženjere, ovo znači da je potrebno da povećaju interakciju sa IT aplikacijama i da obrate dodatnu pažnju na interfejse i bezbednost.

Ovaj obeshrabrujući izazov može se lako prevazići zahvaljujući wienet CLOUD solution rešenju, koje omogućava lako procesiranje ulaza i ažuriranje podataka koje koristi mašina, na taj način zatvarajući jaz između proizvodnje i usluga.

WIENET CLOUD APLIKACIJE  U MAŠINSKOM INŽENJERINGU.
Internet of Things za industrijske aplikacije (IIoT) daje nove pristupe u izradi dobara,  proizvodnji energije i logistici u industriji svojim mogućnostima udaljenog monitoringa i kontrole rada mašina, senzorski kontrolisanim lancima nabavke i integrisanim logističkim procesima, kao i “big data” dijagnostikom.

wienet CLOUD zatvara naš veliki portfolio gateway uređaja koji sadrži sve transformacione module koji su vam potrebni. Vaša IIoT aplikacija može efektivno da se realizuje jednostavnim  modularnim principom sa svim dostupnim podacima ili pristupom uz pomoć CLOUD IoT  gateway-a.

CLOUD KARAKTERISTIKE
▶Skalabilna platforma
▶Bez potrebe za IT konsaltingom
▶#Vizuelizacija širom sveta
▶Enkripcija podataka
▶# Kompletno rešenje i podrška iz jednog izvora

KOMUNIKACIJE
• Firewall
• Full-duplex komunikacija
• Keep-alive mehanizam
• Kontrola količine podataka
• Mala latencija

BEZBEDNOST
• End-to-End enkripcija
• Obavezna autentifikacija
•  Upravljanje lozinkama
• Struktuirani autorizacioni sistem

MODEL PODATAKA
•Tipovi podataka: boolean, integer floating point, string, byte, array
•Fleksibilna event-trigger konfiguracija
•QoS nivoi
•Skaliranje/Formatizovanje podataka
•Čuvanje svih zapisanih podataka

OPERACIJE
•Industrijski Ethernet protokol
•Profesionalni hosting
•Skalabili virtuelni data centar
•Visoka dostupnost
•Ugovor na nivou usluge

+ Lak ulaz u oblast IIoT komunikacije
+ Skalabilno, proširivo rešenje
+ Oprema, Cloud, Usluge+podrška: iz jednog izvora
+ Pristup svim podacima bilo gde na svetu

WIENET CLOUD SMART DATA.
Easy + safe + customizable.
wienet CLOUD portal pokazuje pregledno podatke i stanja mašine u realnom vremenu. Izgled front-enda platforme se može prilagoditi po zahtevu.
+Enkriptovan prenos podataka
+Vidliv i na PCu i sa mobilnih platformi
+Pristup svim relevantnim podacima sa bilo kojeg mesta širom sveta u bilo koje vreme


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me