Induktivni senzori ugla funkcionišu na novom mernom principu. Za razliku od klasične detekcije magneta induktivni senzori položaje rede na principu induktivne RLC sprege. Senzor je tako potpuno imun na elektromagnetno polje koje mogu generisati veliki motori na primer: Ri senzori su pogodni za mnoge aplikacije zahvaljujući odličnoj otpornosti na interferencije, IP67 kućištu i praktično neograničenom životnom veku. Izlazi su standardni analogni strujni i naponski (4…20mA, 0…10V, 0,5…4,5V) ili SSI. Lateralni ofset je do 3mm.

Visoka otpornost na smetnje

Smetnje koje mogu nastati od velikih motora, drajvova, feromagnetnih metala ili permanentnih magneta više nisu problem. Pošto senzor funkcioniše na principu rezonantnih oscilacija, on ima izuzetnu EMC otpornost. Udaljenost između senzora i pozicionog elementa nema nikakvog uticaja na izlazni signal senzora.

Dugačak radni vek

Novi merni sistem radi BESKONTAKTNO i bez habanja. Bitni parametri kao tačnost i linearnost i pouzdanost su tako sačuvani za duži vremenski period. Robusno kućište i montaža Senzor je napravljen od visoko kvalitetne plastike, ima IP67 zaštitu i visoku mehaničku stabilnost i ako bi bio izložen uticajima hemikalija ili ulja. Maksimalni lateralni ofset je 3mm. Senzor ima standarni konektor M12 ili izlaz direkno sa kablom.
Velika linearnost i otpornost na vibracije Merni opseg je 360° sa ponovljivosti od 0.09°. Zbog malih dimenzija, senzor se praktično može montirati bilo gde. Montaža je bez osovine i bez ležajeva. Izuzetna linearnost i otpornost na vibracije.

Fleksibilna konekcija

Novi modeli imaju slobodno programabilan opseg tako da izlaz 0…10V ili recimo 4..20mA mogu dati na bilo kojoj vrednosti ugla unutar opsega 0 do 360 stepeni.

 

 

 

Fleksibilna montaža pozicionog elementa

Zahvaljujući inovativnom dizajnu pozicioni element se može montirati na više načina – i na osovinu i na hollow shaft.

 

 

 

Merni princip

Induktivni RLC spoj ima mnogo prednoti u odnosu na magnetni merni princip. Kompletna elektronika je na samoj štampi tako da je proizvodnja izuzetno precizna. Emiterski namotaji stvaraju visokofrekvetno AC polje, i RLC su spregnuti sa prijemnim namotajima i rezonatorom (pozicionim elementom) tako da položaj rezonatora utiče na promenu izlaza koji se dobija sa prijemnih namotaja. Prijemni namotaji su raspoređeni u krugove. U zavisnosti od ugla rezonatora različiti napon se indukuje u kalemovima.

Na potpuno istom principu funkcionišu i linearni merni senzori:


Više informacija: Tipteh d.o.o., Bulevar Zorana Ðinđića 45D, lokal 18, 11070 Novi Beograd, Tel/Fax: 011 31 31 057, 011 30 18 326, 011 30 18 327, http://www. tipteh.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)