Izvoz električne opreme iz Evrope u Severnu Ameriku može biti složen po svojoj prirodi. Proizvođači postrojenja i mašina zahtevaju detaljno znanje o jedinstvenim izazovima sa kojima se suočavaju, u pogledu novih standarda, propisa ili zakonodavstava ili onih koji se menjaju, a koji su primenjivi pre vremena u SAD-u i Kanadi. Dirk Meyer, direktor ICD Applications u kompaniji Eaton, je veoma svestan razlika između ova dva tržišta i napisao je nekoliko otvorenih dokumenata o ovom pitanju.

Dirk Meyer - EATON

  • Zašto je izvoz električnih sistema u Severnu Ameriku tako komplikovan?

Pre svega zato što severnoameričke zemlje – SAD i Kanada – imaju propise koji se razlikuju od onih u Evropi i u većini zemalja ostatka sveta. Dok mi koristimo standarde Međunarodne elektrotehničke komisije (International Electrotechnical Commission – IEC), Severna Amerika koristi Nacionalni zakon o električnoj energiji SAD-a (National Electrical Code – NEC) ili Kanadski zakon o električnoj energiji (Canadian Electrical Code – CEC). Ova dva standarda se znatno razlikuju od evropskih standarda za instalacije. Jedna značajna razlika je raznovrsnost mreža u Severnoj Americi, s tim što neke vrste mreža postoje samo u određenim regionima SAD-a. Postoje takođe velike razlike na tržištima i u normama korišćenja, koje su retko dokumentovane. Zbog toga, značajno je pažljivo i blagovremeno planiranje svakog izvoza.

  • Koji su neki primeri razlika između IEC i NEC?

Jedna aktuelna tema u ovom trenutku je nominalna vrednost struje kratkog spoja (Short Circuit Current Rating – SCCR). Od početka januara 2017. godine, struja kratkog spoja treba da bude navedena na svakom mestu ugradnje i na svakoj pod-stanici, pošto u suprotnom sistem ne može da se pregleda i odobri. Vrednost SCCR za najslabiju komponentu se koristi za vrednovanje celog sistema – nezavisno od toga da li su ugrađeni dodatni zaštitni mehanizmi ili ne. Planiranje projekta za pod-stanicu ili primenu rešenja za SCCR za veliku struju kvara može biti teško, čak i ako ovo nije obavezno slučaj. Eaton obezbeđuje informativne materijale o ovome i drugim temama vezanim za izvoz na internet stranici www.eaton.eu/export uz bele knjige i projektni priručnik, koji se mogu preuzeti besplatno.

EA008274_Control Panel Guide - EN

  • Šta je tačno nominalna vrednost struje kratkog spoja?

SCCR je osnovni kriterijum bezbednosti u komercijalnim i industrijskim ugradnjama, a namenjena je da smanji rizike povezane sa kvarovima. Nominalna vrednost daje maksimalnu struju kratkog spoja koju komponente ili sistem mogu da podnesu bez izlaganja zaposlenih opasnostima od požara, kao što su leteće čestice ili strujni udar. Studije ukazuju na to da 50 % proizvođača postrojenja i mašina poštuje tipičan minimum SCCR-a od 5 kA kada proizvode pod-stanice. Kada napajanje strujom kratkog spoja premaši 5 kA, ovo može dovesti do ozbiljnih problema. Popravka na licu mesta je skupa i nekada izuzetno komplikovana.

  • Kako se podešava SCCR?

SCCR može da se odredi bilo korišćenjem testova ili analiza. Pošto su testovi često skupi, analiza je uobičajenija. Analitički metod je predstavljen u prilogu SB uz standard UL 508A, koji definiše najslabiju komponentu kao osnovu za određivanje sistemske SCCR. Sistemska SCCR je ograničena u kontrolama do SCCR-a za komponente i zaštitne uređaje sa najnižom vrednošću. Tri kriterijuma su odlučujuća u određivanju sistemske SCCR: SCCR za komponentu, kapacitet uključivanja zaštitnog uređaja i uticaj zaštitnih uređaja za ograničavanje struje, kao što su osigurači i sklopke u napojnom kolu. SCCR za komponente i zaštitnu opremu je navedena na nazivnim pločicama ili u uputstvima za ugradnju proizvođača. U skladu sa UL 508A SB4.3, uređaji za ograničavane struje se mogu koristiti u napojnom kolu da bi se povećala vrednost za odeđeno kolo. Međutim, mere ne utiču na vrednost SCCR-a za zaštitne uređaje granskog kola ili uređaje u napojnom kolu. Vršna propusna struja u zaštitnom uređaju za ograničavanje prenaponske struje u napojnom kolu može da se poredi sa SCCR-om za silazne komponente u granskom kolu. Ako je vršna propusna struja za konkretnu predviđenu struju kratkog spoja manja od ili jednaka sa SCCR-om za komponente, SCCR za komponente može da se poveća do odgovarajuće predviđene struje kratkog spoja.

EA008274_MZ033003-1

  • Mogu li proizvođači postrojenja i mašina da poboljšaju SCCR za komponente?

SCCR za osigurač, relej preopterećenja, frekventni pretvarač ili druge komponente u energetskom kolu mogu da se poboljšaju. Poboljšanje u kapacitetu uključivanja kod sklopke ili osigurača ili SCCR-a za kombinovane startere motora tipa E/F ne može da se unapredi pomoću unapred uključenog uređaja za ograničavanje struje, čak i ako se nalaze u odgovarajućem strujnom krugu.

Drugi metod uključuje povećanje SCCR-a za odgovarajuće strujno kolo, ali ograničenja prostora znače da se ovo ne koristi generalno. Rešenje može biti odgovarajuće za druge primene usled smanjenja raspoložive struje kratkog kola. U zavisnosti od transformatora, raspoloživa struja kratkog spoja za sekundarne kaleme može biti manja od 5 kA, što čini prihvatljivom SCCR od 5 kA.

  • Kako Eaton može da pomogne kompanijama koje izvoze tehničke sisteme u Severnu Ameriku?

Kao međunarodna kompanija, Eaton ima veliko iskustvo u pomaganju klijentima da zadovolje zahteve standarda, s obučenim tehničkim osobljem i tehnološkim resursima. Eaton takođe nudi sveobuhvatan asortiman proizvoda koji su usklađeni sa direktivama i rešenjima za sve zahteve za SCCR. Proizvodni program uključuje kompletan portfolio osigurača u seriji Bussmann, kao i strujne prekidače, prekidače za zaštitu motora, kombinovane startere motora i zaštitne uređaje za ograničavanje prenaponske struje. Kooperacija sa međunarodnim partnerima za proizvođače mašina je naročito važna za proizvođače koji izvoze širom sveta. Poseta našoj veb stranici www.eaton.eu/export, koja pokriva različite teme o izvozu mašina i sistema, uvek je vredna truda.

Aleksandar Dakić
Follow me