U cilju pojednostavljenja proizvodnje upravljačkih ormana, neophodno je unaprediti dizajn, proces proizvodnje ormana i ljudsku interakciju sa panelom. To se postiže unifikacijom karakteristika proizvoda, unapređenjem tehnike ožičenja i inovacijama u tehnologiji proizvodnje. Razvoj panela ide u pravcu smanjenja dimenzija, redukcije neiskorišćenog prostora, povećanja otpornosti na vibracije i poboljšanja hlađenja.

Ušteda prostora
Novi proizvodi su manjih dimenzija i omogućavaju ugradnju većeg broja komponenti u isti prostor.

Otpornost na vibracije
Korišćenjem proizvoda sa „Push-In Plus“ tehnologijom paneli postaju otporni na vibracije u transportu i tokom rada.

Poboljšano hlađenje
Korišćenje komponenti sa unificiranom visinom omogućava nesmetani protok vazduha. To rezultira lakim odvođenjem toplote. Smanjenjem temperature unutar ormana povećava pouzdanost proizvoda, smanjuje se stopa otkaza, i produžava očekivani životni vek. Montaža jednog uređaja do drugog je moguća zbog smanjenja potrošnje energije (manje generisanje toplote) za svaki model pri ambijentalnoj temperaturi od 55°C.

Efikasno projektovanje
CAD biblioteka naših proizvoda pomaže u smanjenju vremena potrebnog za projektovanje.

Lako prilagođavanje
Uređaji sa unificiranim specifikacijama omogućavaju lako prilagođavanje ormana svakom zahtevu. Zahvaljujući standardizovanim dimenzijama proizvoda postojeći projekti se lako prilagođavaju novim potrebama.

Unapređeno ožičavanje i lako rukovanje

  1. Lako ožičavanje. Terminal blokovi sa „Push-in Plus“ tehnologijom olakšavaju i ubrzavaju proces ožičavanja
  2. Čvrsto držanje. Iako je potrebna vrlo mala sila za ubacivanje, žica stoji čvrsto na mestu. Zahvaljujući naprednom mehanizmu i tehnologiji proizvodnje, opruga dozvoljava lako ubacivanje, ali ne i lako izvlačenje
  3. Rad sa obe ruke. Mehanizam terminala je dizajniran tako da drži šrafciger i omogućava da imate obe slobodne ruke za uvođenje kabla na predviđeno mesto
  4. Ožičenje različitim vrstama žica. Moguće je umetnuti žice sa hilznama, žice sa punim presekom ili licnaste žice
  5. Prednosti
  • Unificirane metode ožičenja i specifikacije skraćuju vreme isporuke opreme. Lako razumevanje pozicije terminala omogućava precizniji rad
  • Unificirane tačke priključenja I/O omogućavaju da organizujete ožičenje ormana
  • Veliko smanjenje napora ožičenja zahvaljujući terminalima sa „Push-in Plus“ tehnologijom
  • Ponovno stezanje nije potrebno za terminale sa „Push-in Plus“ tehnologijom. Pritisak opruge spone drži hilznu ili žicu čvrsto, eliminišući na taj način problema sa odvijanjem šrafova usled vibracija.

Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me