Upravljajte svojim troškovima
Komprimovani vazduh je drugi najskuplji energent u industriji. Ukoliko ga pažljivo ne implementirate i uz to njegovu implementaciju ne pratite, budite sigurni da Vaša ideja o nekom proizvodu od prvobitnog ushićenja vrlo lako može prerasti u očaj i krah.

Što ne vidiš – ne možeš ni da kontrolišeš
Veoma jednostavno. AIReport uređaj za merenje efikasnosti snima esencijalne performanse Vašeg si-stema komprimovanog vazduha i prati sve kritične tačke i disproporcije nastale iz-među proizvodnje i potrošnje komprimovanog vazduha. Po završet ku snimanja sistema u realnom vremenu i realnoj eksploataciji, AIReport podatke implementira u specijalno razvijen program, koji nakon obrade snimljenih podataka, preciznim algoritmima pored izve-štaja o aktuel nom stanju, nudi i optimalna rešenja za Vaš pogon.

Minimalna specifičnost znači minimalni utrošak angažovane električne energije za proizvodnju jednog m3 komprimovanog vazduha
Fino podešavanje AIReport izveštaja – u pot-punosti skrojeno prema Vašem sistemu Svaki industrijski sistem kompri movanog vazduha je unikatan, baš kao i svaki čovek. Ljudi svoju jedinstvenost nose u svom DNK, a sistemi komprimo vanog vazduha jedinstve-nost nose u svojim potrošačima i njihovim re-žimima rada. Praćenjem svakog detalja u Vašoj proizvodnji, kreiramo jedinstveni ’’DNK’’ specifičan samo za Vašu proizvodnju – AIReport izveštaj.

Šta je to što snimanjem i auditom uz Aireport zaista dobijate?
Detaljan i precizan izveštaj o trenutnom stanju Vašeg pogona, sa jasno evidentiranim kritičnim tačkama, iskazanim u vremenu, utrošenoj električnoj energiji i novcu. Kada su kritične tačke uočene, možemo ih i ukloniti. Uklanjanje kritičnih tačaka može biti izvedeno na mnogobrojne načine, a navešćemo samo neke od primera:

  • Eliminisanjem curenja (ukoliko su detektovana)
    Rešenje: obnavljanje ili kompletna rekonstrukcija postojeće mreže za razvod komprimovanog vazduha i zamena novom, efikasnijom
  • Maksimalnim smanjenjem potrošnje električne energije koja se troši za prazan hod kompresora (tzv. Idle run)
    Moguća rešenja:
    ◊Zamena starih ili neodgovarajućih kompresorskih jedinica, efikasnijim i prikladnijim Dodavanjem inteligentne kontrole upravljanja postojećim jedinicama za pametnu smenu svih angažovanih jedi nica – inteligentni kontroler konstantno prati potrošnju kom-primovanog vazdu ha u sistemu i shodno kalkulaciji donosi pametnu odluku o angažmanu određe nog kompresora, uzevši u obzir najmanju specifičnost kao imperativ
    ◊Kombinovanjem postojećih jedinica sa dodatnim, a optimalnim ’’parovima’’ u sistemu uz obaveznu projekciju troškova održavanja finalnog, optimalnog rešenja (rešenje za sisteme sa velikim međusmenskim fluktuacijama u potrošnji komprimovanog vazduha).

Svi podaci su iskazani egzaktnim i merljivim pokazateljima, prikazanim kroz vreme. Na ovaj način jasno možete steci uvid u eventualne trenutne gubitke i posebno bitan uvid u uštede koje će biti moguće njihovim uklanjanjem/korekcijom, iskazane u novcu.

Kada na ovaj način pratite efikasnost Vašeg sistema komprimovanog vazduha, možete vrlo lako njime i da upravljate.

Posledično je omogućeno i planiranje. Troškovi energije su ključni faktor u troškovniku svake proizvodnje. Optimalne vrednosti efikasnosti sistema obezbediće željene rezultate i veći profit.

Planirajte pametno!


Više informacija: Tehnogama d.o.o. Šimanovci, Šimanovci, ul. Dečka bb, Tel: 022/ 215-23-01, office@tehnogama.com, www.tehnogama.com

Aleksandar Dakić
Follow me