Kao Zlatni sponzor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na svečanosti povodom Dana fakulteta, održanoj 16. decembra 2018. godine, ABB Srbija već sedmu godinu za redom dodelila je nagradu za studenta koji je ostvario najbolji uspeh na grupi predmeta iz Elektromotornih pogona.

Za godinu 2018. dobitnik nagrade je Nikola Vojvodić, student master studija na modulu Energetska efikasnost. Nagradu je uručio Jovan Miladinović, Rukovodilac Servisa u kompaniji ABB Srbija. Nagrada je jednomesečna plaćena stručna praksa u ABB Srbi-ja, u okviru koje će za nagrađenog studenta biti organizovano i studijsko putovanje i osnovna obuka za ABB frekventne regula-tore u Helsinkiju, Finska. Nagrađivanje najboljeg studenta je praksa koja je nastala kao rezultat dugogodišnje uspešne saradnje između kompanije ABB Srbija i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogra-du. Zahvaljujući ovoj nagradi, sedmorici izuzetnih studenta do sad je omogućeno da značajno prošire svoja znanja stečena na fakultetu, kao i da razmene iskustva i ideje sa kolegama iz Ev-rope. Prošlogodišnji dobitnik nagrade, Stefan Pavlović je, na-kon prakse, i jedan od zaposlenih u kompaniji ABB Srbija.


Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:
ABB d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Brograd
Tel: 011/3094-300
www.abb.com

Aleksandar Dakić
Follow me