Ixxat Smart Grit protokol omogućuje sapajanje IO i Wi-Fi senzora za energetske mrežeHMS Networks sada proširuje svoju Ixxat® seriju SG protokola za umrežavanje energetskih komponenata. Dve nove verzije s više IO-a omogućuju spajanje tradicionalnih IO-senzora, kao i senzora ili uređaja u Wi-Fi mrežama na energetske sustave pomoću IEC 61850 i IEC 60870. Korisnici imaju koristi od izravnog i bešavnog pristupa podacima senzora iz kontrolne sobe, kao i IIoT mogućnosti za nadzor, održavanje i predviđanje.

Omogućavanje digitalne kontrole energije
Digitalizacija energetske tehnologije je bitna za savladavanje budućih izazova održivog snabdevanja energijom. Sa Ixxat SG protokolima, proizvođači uređaja, sistemski integratori, snabdevači energijom i mrežni operateri dobijaju u kontrolnu sobu trenutne informacije o statusu direktnim pristupom podacima iz postrojenja iz različitih izvora. Ovo omogućava efikasan rad sistema, brzu reakcije na mrežne smetnje, kao i daljinsko nadgledanje i održavanje uređaja i sistema. Kompaktni Ixxat SG protokoli posebno su pogodni za naknadno opremanje postrojenja i digitalizaciju trafostanica, a koriste se u mnogim oblastima energetske automatizacije, npr. u elektranama i kod velikih potrošača energije.

Celovito rešenje sa svim neophodnim vezama
Zahvaljujući širokom spektru podržanih interfejsa i protokola, sa Ixxat SG protokolima nema potrebe za instaliranjem nekoliko odvojenih protokola, poput sabirnice polja, senzorskih mrežnih prolaza, IoT mrežnih prolaza i zaštitnih zidova (firewall). Dodajući postojeću podršku za IEC 61850, IEC 60870, EtherNet / IP, PROFINET, MKTT i 4G, dva nova SG protokola imaju mogućnosti Multi-IO i Vi-Fi (VLAN prema IEEE 802.11 a/b/g/n). Ovim se tradicionalni i bežični senzori mogu lako povezati sa kontrolnim sobama i klaud sistemima. Pored RS232 / 485 i Etherneta, osam direktnih ulaza/izlaza (24 V jednosmerne struje) i osam analognih ulaza (0-20 mA ili 0-10 V) dostupno je za direktno povezivanje senzora, a svi se mogu prebaciti pomoću softvera.
Primeri primene su nadzor temperature visokonaponskih vodova putem Vi-Fi mreže pomoću Modbus TCP-a, merenje pritiska i gustine rashladnih tečnosti pomoću Modbus RTU-a i merenje sobne temperature ili vlažnosti u zgradama pomoću analognog ili digitalnog IO-a.

Efikasan i siguran pristup svim podacima
Prikupljeni podaci dobijeni od senzora, sabirnica polja i energetskih protokola dostupni su putem SG protokolima u aplikacijama kontrolne sobe, SCADA, korisnik takođe može integrisati u svoj klaud sistem po izboru. Za direktnu upotrebu u biranom sistemu i protokolu, SG protokoli mogu unapred obraditi podatke koristeći integrisani VEBPLC. Sigurnost podataka osigurava se preko lokalnog zaštitnog zida, upravljanja pristupom i putem šifrovanog prenosa podataka. U zavisnosti od korišćenog protokola, to se radi ili sa openVPN ili TLS 1.3.

Saznajte više o Ixxat SG protokolima na www.ixxat.com/energy


HMS Networks vodeći je pružač rešenja na području industrijskih informacija i komunikacija tehnologija (industrijske ICT). HMS razvija i proizvodi pod robnim markama Anybus®, Ixxat®, Ewon® i Intesis®. Razvoj se odvija u sedištu u Halmstadu i u Ravensburgu, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen i Delft. Zemlje u kojima su smeštene podružnice su Nemačka, SAD, Japan, Kina, Singapur, Italija, Francuska, Španjolska, Nizozemska, Indija, Velika Britanija, Švedska, Južna Koreja i UAE. Prodaja i distribucija se vrše i putem svetske mreže distributera i partnera. HMS zapošljava preko 700 ljudi i prema izveštaju je imao prodaju od 1.467 miliona SEK u 2020. HMS posluje na NASDAQ OMX u Stockholmu, u kategoriji Mid Cap, Informacijska tehnologija.


Više informacija: www.hms-networks.com

Aleksandar D.
Follow me

← Previous post

Next post →