Distribuirani energetski resursi (DER) povezani na elektroenergetsku mrežu postaju sve češći, a to stvara značajne izazove za implementaciju i ispitivanje sistema relejne zaštite. Konkretno, mora biti moguće testirati sisteme kako bi se pokazalo da će adekvatno zaštititi stabilnost frekvencije mreže, a testiranje takođe mora uzeti u obzir posebne zahteve releja sa sopstvenim napajanjem, koji se sve više koriste.

photo: Megger

Megger-ov SVERKER900 test set je od samog početka dizajniran imajući na umu ove zahteve. Uređaj generiše ispitne talasne oblike brzine promene frekvencije (ROCOF) koji su u potpunosti usaglašeni sa IEC 60255-181:2019.

photo: Megger

Pored toga, na njegove strujne izlaze ne utiču harmonici povezani sa relejima sa sopstvenim napajanjem, a izlazi imaju i adekvatan kapacitet da obezbede snagu koja je potrebna ovim uređajima. Ukratko, SVERKER900 nudi kompletno i praktično rešenje za izazove testiranja zaštitnih sistema povezanih sa DER.

photo: Megger

Kliknite ovde da pročitate članak na engleskom.

photo: Megger

Sistem za ispitivanje releja i postrojenja, SVERKER900, je vrhunski alat za inženjere koji imaju sve veću potrebu za trofaznim ispitivanjima u elektrodistributivnim trafostanicama, postrojenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i industrijskim postrojenjima.

photo: Megger

Ključne karakteristike:

  • Kutija sa alatima za 3-fazno ispitivanje trafostanice
  • Tri struje i četiri napona
  • Samostalna funkcionalnost
  • Čvrst i pouzdan za upotrebu na terenu
  • Generisanje 900 V i 105 A u monofaznom režimu
  • Sekundarno i primarno testiranje.
VideoStranica proizvodaViše o ispitivanju relejne zaštite

Više informacija: Tectra doo Beograd, Begejska 2a, 11000 Beograd, Serbia +381 11 2894 424 office@tectra.co.rs, www.tectra.co.rs

Aleksandar D.
Follow me