Kako izabrati člankasti kablovski nosač

Člankasti kablovski nosač (u daljem tekst nosač) ima funkciju povezivanja fiksnog i pokretnog dela mašine. Kroz nosač možemo da provlačimo električne, hidraulične i pneumatske instalacije.

Neophodno je da instalacija ima visoko fleksibilna svojstva.

Definisanje nosača u zavisnosti od aplikacije zahteva dosta iskustva, u kratkim crtama možemo ga izvršiti u nekoliko koraka:

 1. Definisanje unutrašnjih dimenzija
  Prema dimenzijama spoljnih prečnika instalacije uzimajući u vidu potrebne među distance izračunavamo unutrašnje dimenzije, širinu i visinu.
 2. Definisanje radijusa
  Prema dimenzijama spoljnih prečnika instalacije kataloški izračunavamo minimalni bending radijus. Radijusi savijanja instalacije moraju biti manji od radijusa savijanja nosača u suprotnom radni vek instalacije će biti značajno umanjen.
 3. Izračunavanje dužine nosača
  Ukupna dužina lanca je jednaka zbiru polovine ukupne dužine trase i dužine zakrivljenog dela nosača.
 4. Izračunavanje težine instalacije na opterećenom delu
  Nosači se isporučuju sa već urađenim kontra nagibom čija je funkcija kompenzovanje pritiska koji stvara težina instalacije. Izračunata vrednost treba da bude u okvirima karakteristike dijagrama opterećenja koju poseduje svaki tip nosača.
 5. Odabir nosača i dodatnih elemenata
  Prema prethodno dobijenim parametrima, mestu ugradnje, tipu aplikacije, spoljašnjim uslovima, definišemo tip nosača kao i dodatne elemente: završne priključke, separatore, vođice, rolere…

Lappkabel ima dugogodišnju saradnju sa italijanskim proizvođačem Breveti Stendalto koji u ponudi ima nosače od standardnih do rotacionih serija izrađene od najlona, čelika ili kombinacije metala i najlona.
Ukoliko imate potrebu za kompletnim rešenjem u mogućnosti smo da ponudimo kompletan sistem –nosač sa već ugrađenim kablovima, konektorima, zaštitnim crevima…
Za sva pitanja se možete obratiti našoj tehničkoj podršci.

Propširenu verziju ovog teksta možete videti na našem sajtu www.vesimpex.rs


Partner kompanije LAPP za Srbiju:
VESIMPEX d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24
(011) 404 9070
(063) 33 90 90
info@vesimpex.rs
www.vesimpex.rs

Aleksandar Dakić
Follow me

← Previous post

Next post →