Kompanija Festo u saradnji sa Gradom Beogradom organizovala je prezentaciju Tec2Screen® u sredu 18. januara 2016.godine u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu u cilju promovisanja novih tehnologija u obrazovanju na polju tehničke edukacije.

Kompanija Festo kao vodeći svetski proizvođač opreme za industrijsku i procesnu automatizaciju i lider u oblasti profesionalne obuke u industriji je u saradnji sa Gradom Beogradom organizovala Tec2Screen prezentaciju u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu, kojoj su prisustvovali i Ministar obrazovanja gospodin Šarčević, veliki broj predstavnika osnovnih i srednjih škola iz cele Srbije, profesora, kao i privrednika spremnih da podrže nove trendove u obrazovanju. Cilj prezentacije je da promoviše najnovije svetske trendove i tehnologije u obrazovanju koje pomažu da se na efikasan i kvalitetan način sprovede praktični deo nastave u srednjem stručnom i dualnom obrazovanju.

Tec2Screen®  –  Connected learning – spoj virtuelnog i realnog sveta

Tec2Screen®  je mobilni sistem patentiran od strane kompanije Festo Didactic koji sadrži interaktivni i “user-friendly” softver za učenje i koji pomera granicu i postavlja novu dimenziju u takozvanom Connected learning scenariju učenja u kome se spajaju virtuelni i realni svet i brišu granice između teorije i prakse. Tec2Screen® je uređaj za sve: učenje, merenje, upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj petlji, simulaciju, programiranje i može se koristiti svuda i u svakom trenutku. Tec2Screen® čini da kompleksne tehnologije postanu lako razumljive. Bilo da se radi o elektrotehnici, pneumatici, hidraulici, mehatroničkim sistemima ili mnogim drugim tehnologijama – sa ovim mobilnim prijateljem se lako kreira veza između digitalnih sadržaja i praktičnih vežbi, a time se omogućava efikasno sprovođenje praktičnog dela nastave u tehničkom obrazovanju.

Didaktički centar u Naučno tehnološkom parku u Beogradu
Tokom 2016.godine u Naučno tehnološkom parku u Beogradu je počeo sa radom Festo Didaktički centar u kome se sprovode sertifikovane Festo obuke za tehnička lica iz proizvodnih kompanija. Edukativni centar je namenjen i za edukaciju nastavnog kadra iz srednjih škola i fakulteta, kao i učenika srednjih tehničkih škola i studenata tehničkih fakulteta. Centar je dizajniran da ispuni internacionalne standarde za proizvodna postrojenja i laboratorije. Centar može biti korišćen kao trening centar za pripravnike koji mogu raditi sa instruktorima na vrhunskim Festo radnim stanicama koje simuliraju radno okruženje i odgovara njihovom nastavnom planu i programu.

 Od početka rada kroz Festo Didaktički centar vlada veliko interesovanje u srpskoj industriji za seminarima i značajan broj tehničkih lica iz vodećih proizvodnih kompanija je pohađalo seminare.

 


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me